Softvér

LABEL VIEW

Diakritika – využitie TrueType písiem z prostredia Windows odstráni všetky Vaše stávajúce problémy s diakritikou u termotransférových tlačiarní.
Národné prostredie – tvorcom programu je firma Teklynx Inc., od nás ho získate v českej verzii vrátane česky zpracovanej užívateľskej príručky.
Napojenie k databázam – súčasťou programu môže byť aj databázový editor umožňujúci vytváranie a úpravy databáz, možnosť napojenia na databázový server SQL, ODBC či prepojenie OLE DB. V Gold verzii je možné využívať Data Watch server, prepojenie tlačových polí s externým snímacím zariadením apod.
32 typov čiarových kódov – program podporuje všetky bežné typy čiarových kódov Ean13, Ean8, UPC-A, UPC-B, Code39, Code128, ITF, ale aj dvojdimenzionálne kódy PDF-417, Datamatrix atd.
Priebežné číslovanie – možnosť tlače sériových čísiel pomocou funkcie prírastok /úbytok. A to nielen numericky, ale aj alfanumericky so zadávaním hodnôt skokov a počtu kópií.
Práca v sieti – program plne podporuje prácu v sieti. Akákoľvek stanica v sieti môže využívať všetky jeho možnosti.
Prenositeľnosť formátov – najväčšou výhodou programu je určite prenositeľnosť formátov na iné typy tlačiarní. Návrh etikety vytvoríte len raz a môžete ho tlačiť na ľubovolnej tlačiarni, program automaticky vykoná konverziu ovládacích príkazov pre práve zvolenú tlačiareň.
Konfigurácia podľa požiadaviek – program je možné dodať v troch základných konfiguráciach, Basic, Profesional a Gold.


Kategórie

Akcie / konferencie

Kniha v 21. storočí (2020)

11. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Citakon 2020

25. 3. 2020

Time: 9 - 17 h.

Seminár ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020