Služby

Každému novému zákazníkovi poskytuje spoločnosť ako prvú službu konzultáciu, počas ktorej pracovník servisného oddelenia pomôže zákazníkovi špecifikovať jeho požiadavky, navrhnúť štruktúru systému a nastavenie podľa potrieb knižnice alebo inej pamäťovej inštitúcie. Môže tiež spoločne so zákazníkom navrhnúť nevyhnutné úpravy systému a pomôcť s výberom vhodného technického vybavenia. Všetky snahy sú smerované k vytvoreniu riešenia na mieru presne podľa požiadaviek zákazníka, k jeho úplnej spokojnosti.