Služby

Každému novému zákazníkovi poskytuje spoločnosť ako prvú službu konzultáciu, počas ktorej pracovník servisného oddelenia pomôže zákazníkovi špecifikovať jeho požiadavky, navrhnúť štruktúru systému a nastavenie podľa potrieb knižnice alebo inej pamäťovej inštitúcie. Môže tiež spoločne so zákazníkom navrhnúť nevyhnutné úpravy systému a pomôcť s výberom vhodného technického vybavenia. Všetky snahy sú smerované k vytvoreniu riešenia na mieru presne podľa požiadaviek zákazníka, k jeho úplnej spokojnosti.


Kategórie

Akcie / konferencie

Kniha v 21. storočí (2020)

11. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Citakon 2020

25. 3. 2020

Time: 9 - 17 h.

Seminár ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020