Odborné školenia

Súčasťou inštalácie systému sú používateľské školenia, ktoré prebiehajú bezprostredne po inštalácii a konfigurácii systému.

Obsahom školenia ARL sú odborné činnosti v nadväznosti na moduly ARL. Poskytujeme tiež špecializované školenia pre systémových knihovníkov alebo správcov ARL. Ponúkame tiež školenia špeciálnej funkčnosti, ktorá bola vytvorená na zákazku.

Obsahom školenia RFID sú základné činnosti súvisiace s prevádzkou RFID zariadení (označovanie fondu, inicializácia a výpožičný proces, inventarizácia).

Podľa potreby môžeme zabezpečiť tiež špeciálne školenie katalogizácie – t. j. tvorby bibliografických záznamov a záznamov autorít v MARC21 alebo UNIMARC.

Školenie vykonávajú kvalifikovaní pracovníci so skúsenoaťami v konkrétnej odbornej oblasti.