Referencie

ARL logo

Hlavný produkt spoločnosti Cosmotron – informačný systém Advanced Rapid Library (ARL) – je využívaný v celom rade pamäťových a fondových inštitúcií ako v malých, tak vo veľkých knižniciach. Každá z inštalácií ARL v týchto knižniciach predstavuje špecifické riešenie, ktoré vyplynulo z konzultácií so zákazníkom a ktoré zahŕňajú individuálny prístup k zákazníkovi počas školenia, servisných konzultácií, poskytovanie servisných služieb aj počas ďalšieho vývoja systému.

Široké spektrum zákazníkov od malých školských knižníc cez akademické vedecké knižnice až po múzeá alebo galérie dokazuje prispôsobivosť systému akýmkoľvek podmienkam. V skrátenom prehľade nájdete referencie na niektorých našich klientov.

Portfólio RFID a EM technológií

Spoločnosť Cosmotron sa v posledných niekoľko rokoch intenzívne venuje tiež zavádzaniu technológie RFID do knižníc. K súčasnému dátumu prebehol celý rad inštalácií RFID komponent u zákazníkov a to od malých dodávok jednotlivých komponent až po dodávku komplexných sofistikovaných systémov. Pozrite sa na prehľad vybraných inštalácií RFID technológií v českých a slovenských knižniciach.

 

 

 

 

 

Špecialitou spoločnosti Cosmotron je návratový box na knihy. Slúži pre vrátenie knižničných dokumentov 24 hodín denne 7 dní v týždni – čitatelia tak nie sú obmedzení otváracou dobou knižnice. Realizované inštalácie návratového boxu môžete nájsť v Českej aj Slovenskej republike.