Referencie

Hlavný produkt spoločnosti Cosmotron – informačný systém Advanced Rapid Library (ARL) – je využívaný v celom rade pamäťových a fondových inštitúcií ako v malých, tak vo veľkých knižniciach. Každá z inštalácií ARL v týchto knižniciach predstavuje špecifické riešenie, ktoré vyplynulo z konzultácií so zákazníkom a ktoré zahŕňajú individuálny prístup k zákazníkovi počas školenia, servisných konzultácií, poskytovanie servisných služieb aj počas ďalšieho vývoja systému. Široké spektrum zákazníkov od malých školských knižníc cez akademické vedecké knižnice až po múzeá alebo galérie dokazuje prispôsobivosť systému akýmkoľvek podmienkam.

Spoločnosť Cosmotron sa v posledných niekoľko rokoch intenzívne venuje tiež zavádzaniu technológie RFID do knižníc. K súčasnému dátumu prebehol celý rad inštalácií RFID komponent u zákazníkov a to od malých dodávok jednotlivých komponent až po dodávku komplexných sofistikovaných systémov.

V skrátenom prehľade našich klientov nájdete referencie na vybraných zákazníkov.