Vybraní klienti

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích + obecní knihovny Českobudějovicka on-line katalog
Kancelář Poslanecké sněmovny, Parlamentní knihovna, Praha on-line katalog
Knihovna Akademie věd ČR + ústavy AVČR * on-line katalog
Knihovna Jiřího Mahena v Brně on-line katalog
Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov + obecní knihovny Vyškovska * on-line katalog
Knižnica Ružinov * on-line katalog
Knižnica Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava * on-line katalog
Krajská vědecká knihovna v Liberci on-line katalog
Městská knihovna Týn nad Vltavou * on-line katalog
Mestská knižnica v Piešťanoch * on-line katalog
Mestské centrum kultúry Malacky * on-line katalog
Národní filmový archiv, Praha on-line katalog
Národní knihovna ČR, Praha Z39.50 server
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava *  
Nejvyšší soud ČR, Brno *  
Památník národního písemnictví, Praha on-line katalog
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave on-line katalog
Slovenská lekárska knižnica, Bratislava * on-line katalog
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej Univerzite * on-line katalog
Slovenská národná galéria, Bratislava * on-line katalog
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre * on-line katalog
Slovenské centrum dizajnu * on-line katalog
Slovenský filmový ústav, Bratislava  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně on-line katalog
Univerzita Hradec Králové on-line katalog
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem on-line katalog
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica * on-line katalog
Univerzita Palackého v Olomouci on-line katalog
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav vedeckých informácií a knižnica, Košice *
on-line katalog
Ústavní soud ČR, Brno  
Ústavný súd SR, Košice *  
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Bratislava + ústavy SAV * on-line katalog

* knižnice využívajú hosting, viď „Softvér ako služba