Projekty

Naša spoločnosť je iniciátorom alebo spoluriešiteľom niekoľko projektov. Medzi najvýznamnejšie patrí:

  • systém „Bandaska“ pre kooperatívnu tvorbu autorít v Národnej knižnici ČR,
  • www.soupispamatek.cz,
  • informačný systém Piešťanského informačného centra pri Mestskej knižnici v Piešťanoch,
  • obohatené autority pre múzeá a galérie,
  • Národný register autorít,
  • Interpi,
  • Centrální evidence sbírek.