Projekty

Naša spoločnosť je iniciátorom alebo spoluriešiteľom niekoľko projektov. Medzi najvýznamnejšie patrí: