Obálkyknih.cz

Od roku 2013 je naša spoločnosť realizátorom a garantom programových úprav v rámci projektu Obálkyknih.cz ako projektu celoštátneho významu s dopadom na odbornú aj širokú verejnosť aj na úrovni poskytovaných knižničných a informačných služieb v rámci systému knižníc ČR. Naša spoločnosť sa podiela na ďalšom vývoji a rozširovaní projektu.

Čím sme prispeli o zlepšenie služieb pre všetky knižnice:

  • Obohatením o periodiká a viaczväzkové monografie.
  • Umožnením zdielania komentárov a hodnotení.
  • Obohatením o autority.
  • Citácie ČSN ISO 690.

Čím sme prispeli o zlepšenie dostupnosti a kvality dát projektu:

  • Vytvorením front-end vrstvy a tým zmenou architektúry na CDN (content delivery network).
  • Postupným vytváraním upratovacích algoritmov pre rôzne zdroje obálok, obsahov, anotácií, komentárov a hodnotení.

Pravidelné zlepšovanie funkcií skenovacieho klienta ako nástroja pre knihovníkov pre zdielanie dát. Postupne pribudli tieto nové funkcie:

  • Skenovanie obálok a obsahov periodík viaczväzkových monografií.
  • Skenovanie dvojstrán a zlepšenie práce pri posielaní skenov.
  • Skenovanie foto autorít.
  • Možnosť vloženia predlohy aj zo súborov z vlastného PC bez nutnosti skenovania a to aj vo forme PDF súborov.

Zlepšovanie služby obálkyknih.cz pre čitateľov, knihovníkov aj informačných systémov je naším poslaním a na plnenie tohoto cieľa tvrdo pracujeme. Dôkazom je ocenenie „Knižnica roku 2016“ v kategórii významný počin v oblasti poskytovania verejných knižničných informačných služieb.