Centrálna evidencia zbierok

Projekt Modernizácia elektronického systému existujúceho štátneho registra CES (Centrální Evidence Sbírek muzejní povahy) Ministerstva kultúry mal za ciel zásadným spôsobom modernizovať a zefektivňovať centrálnu správu kultúrneho dedičstva pamäťových inštitúcií (múzeí a galérií) a samotné fungovanie týchto inštitúcií pri poskytovaní verejných služieb a naplňovanie poslania týchto inštitúcií definovaných v ich zriaďovacích listinách. Projekt bol pracovne pomenovaný ako CES on-line, pretože prináša do systému CES možnosti priamej editácie dát a on-line prístupu k dátam. Pôvodné vlastnosti systému CES zostali pritom  plne k dispozícii. 

Výberové konanie prebehlo koncom roku 2014 a v priebehu rokov 2015-2016 bol projekt našou spoločnosťou realizovaný a predaný zákazníkovi.

http://www.cesonline.cz