Centrální evidence sbírek

Projekt Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES (Centrální Evidence Sbírek muzejní povahy) Ministerstva kultury měl za cíl zásadním způsobem modernizovat a zefektivňovat centrální správu kulturního dědictví paměťových institucí (muzeí a galerií) a samotné fungování těchto institucí při poskytování veřejných služeb a naplňování poslání těchto institucí definovaných v jejich zřizovacích listinách.

Projekt byl pracovně pojmenován jako CES on-line, neboť přináší do systému CES možnosti přímé editace dat a on-line přístupu k datům. Původní vlastnosti systému CES zůstaly přitom plně k dispozici.

Výběrové řízení proběhlo koncem roku 2014 a během let 2015-2016 byl projekt naší společností realizován a předán.

http://www.cesonline.cz