Piešťanské informační centrum

Součástí Mestkej knižnice v Piešťanoch je také Piešťanské informační centrum. Když začala městská knihovna využívat knihovní systém ARL pro zpracování a zpřístupnění svého knihovního fondu hledalo se i řešení pro zpracování regionálních informací. Informační centrum potřebovalo vytvořit databázi firem, kulturních, sportovních a jiných akcí a dalších důležitých informací tak, aby uživatel mohl rychle získat relevantní informace.

Část knihovního systému ARL prošla malými úpravami tak, aby v něm mohla být budována databáze regionálních informací.

V současnosti informační centrum využívá soubor webových služeb na to, aby informace z ARL prezentovalo na svých webových stránkách. Pro běžného uživatele to znamená, že si může najít přehled aktuálních akcí ve městě, získat informace o firmách ve městě (např. ubytovacích zařízeních a restauracích, kulturních institucích, zdravotnických zařízeních apod.).

Součástí řešení je také možnost vydávat kalendárium regionálních osobností s důležitými výročími.