Bandaska pro národní autority

Koncem roku 2000 se na půdě Národní knihovny začalo řešit, jak budovat soubor národních autorit, když knihovny využívají různé knihovní systémy. Z rozhodnutí implementovat protokol Z39.50 s funkcí „database update“ vznikl požadavek na vytvoření nadstavby nad databází autorit v Národní knihovně. Tuto nadstavbu realizovala naše společnost dle požadavků Národní knihovny a dostala pracovní název „Bandaska“.

Cílem bylo umožnit knihovnám vkládat do národních autorit návrhy na nové autority, nebo návrhy na opravy existujících autorit a to přímo z jejich lokálních systémů. Na zapojení do kooperativní tvorby autorit postačuje knihovně pouze využívání Z39.50 klienta, který může být zabudován do jejího knihovního systému.

Lokální záznam autority knihovna uloží do „Bandasky“, odkud v pravidelných intervalech probíhá import do báze národních autorit. Tvorba autorit tak probíhá prakticky online.

V současnosti kooperativní tvorbu souboru národních autorit přes „Bandasku“ využívá téměř 60 knihoven.

Více se můžete dozvědět …