www.soupispamatek.cz

Soupis památek – encyklopedický přehled sídel

Na konci roku 2005 se začala naše spolupráce s J. M. Šafránkem, cílem které bylo zveřejnění soukromé databáze o památkách na území ČR na internetu. Databáze obsahovala data o více než 6000 stojících i zaniklých hradech, tvrzích, zámcích, feudálních sídlech apod.

Na začátku spolupráce jsme společně vytvořili dostatečně otevřenou strukturu dat, abychom mohli v budoucnu doplňovat nové informace o památkách. V současnosti tak záznam památky obsahuje kromě historie, stavebního vývoje a souvislostí s osobnostmi a rody i zobrazení na mapě, odkazy na seznam vybrané literatury o památce, videa, fotografie a jiné obrázky. Kromě památek jsou v projektu zpracovány informace o některých rodech, osobnostech a obcích souvisejících s památkami. Informace o některých památkách prošly kompletní korekturou a některé jsou stále doplňovány.