Akce / konference

prosinec 2021

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021

1. 12. 2021 - 2. 12. 2021

Místo konání: Národní archiv Praha

říjen 2021

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2021

20. 10. 2021 - 21. 10. 2021

Místo konání: Pardubice

Seminář pořádá sekce pro regionální funkce SDRUK a Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.

Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.

září 2021

45. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

21. 9. 2021 - 22. 9. 2021

Místo konání: Husitské muzeum Tábor

Pořádá Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

CASLIN 2021 – Černá labuť a ty bílé

12. 9. 2021 - 16. 9. 2021

Místo konání: Blansko, Wellness Hotel Panorama

25. ročník mezinárodního semináře

Knihovny současnosti 2021

7. 9. 2021 - 9. 9. 2021

Místo konání: Olomouc, Pedagogická fakulta UPOL

Tradiční třídenní setkání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého – bloky přednášek a workshopy zaměřené na novou koncepci rozvoje knihoven.

červen 2021

INFOS 2021 – 40. mezinárodní knihovnicko-informační sympozium

22. 6. 2021 - 23. 6. 2021

Místo konání: on-line

Téma: „Knihovny v pandemické a postpandemické době: Re-start, Re-design“

Obsah sympozia:
Online vzděávání – digitální učebnice, e-zdroje
Služby knihoven ve fyzickém / v online prostředí – inovace, nová nabídka
Digitalizace/ archivace – projekty a výzvy
Strategické cíle rozvoje slovenského knihovnictví

 

Tlib 2021- XX. ročník odborného semináře pro knihovníky

8. 6. 2021 - 9. 6. 2021

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc pořádá XX. ročník odborného semináře pro knihovníky a informační specialisty Tlib. Tentokrát se bude věnovat tématu „Knihovna jaké báze neformálního vzdělávání“. 

Přihláška je dostupná na adrese www.svkbb.eu/tlib2021 do 6. 6. 2021.

Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny X

2. 6. 2021 9-15.30 h.

Místo konání: on-line

Seminář ke krajské digitalizaci, který je každoročně pořádán pod záštitou SDRUK IT v MZK, se letos zaměří na připravovanou národní strategii digitalizace novodobých fondů, která se stane součástí výsledků v rámci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021-2027. Touto přípravou byla pověřena Národní knihovna ČR, která se pro letošní rok stala spolupořadatelem semináře.

Registrace na odkazu: https://forms.gle/dnv32BeHidTHMkvp9

květen 2021

Elektronické služby knihoven VI.

18. 5. 2021 - 19. 5. 2021

Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín

Tradiční knihovnická konference letos s tématy: online služby (nejen, ale také ty centrální), mobilní aplikace, knihovní systémy, ochrana a evidence fondu, propagace elektronických služeb a zdrojů, kybernetická bezpečnost, knihovní weby atd.

leden 2021

Celoroční vzdělávací cyklus pro knihovny na téma udržitelného rozvoje – úvodní seminář

25. 1. 2021 10-13

Místo konání: online

Ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR celoroční vzdělávací cyklus pro knihovny. Společně s experty bude otevírat naléhavá společenská témata, rozšiřovat obzory. Bude přemýšlet jaká je či může být role knihoven v udržitelném rozvoji, a to v místě a kontextu, ve kterém působí. Budou se sdílet inspirace a know-how, tipy na aktivity, kterými mohou knihovny tato témata přinášet svým uživatelům a činnosti, jejichž prostřednictvím mohou oslovovat nové uživatele.

Na úvodním semináři se dozvíte, co se chystá v rámci celoroční kampaně, jak se do toho můžete zapojit, kde čerpat informace a inspiraci. Vystoupí mimo jiné Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze. Úvodní webinář je zdarma. Registrace zde.