Akce / konference

listopad 2022

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022

30. 11. 2022 - 1. 12. 2022

září 2022

Knihovny současnosti 2022

13. 9. 2022 - 15. 9. 2022

Místo konání: Olomouc

únor 2022

Kniha ve 21. století – knihovna žije

15. 2. 2022 - 16. 2. 2022

Místo konání: Slezská univerzita v Opavě

listopad 2021

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021

30. 11. 2021 - 1. 12. 2021

Místo konání: Národní archiv Praha

CovidCON 2021 – přesunuto na 1.4.2022!

30. 11. 2021

Místo konání: Městská knihovna Praha

  • konference na téma: jak se probíhající pandemie odráží ve fungování knihoven
  • pořádá SDRUK

Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny XI

18. 11. 2021 9 - 16.30

Místo konání: on-line

Seminář je pořádán pod záštitou SDRUK IT a spolupořadatelem Národní knihovna ČR.

LIB CON 2021 – zrušeno

12. 11. 2021 9.30 - 17

Místo konání: Praha, Sokolovna Hostivice

7. ročník trendové konference z oblasti informační vědy a knihovnictví

Bibliotheca academica 2021

1. 11. 2021 - 3. 11. 2021

Místo konání: Technická univerzita Liberec

Téma: Knihovna a změna. Měli bychom vždy, když můžeme?
  • konference pro akademické knihovny

říjen 2021

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2021

20. 10. 2021 - 21. 10. 2021

Místo konání: Pardubice

Seminář pořádá sekce pro regionální funkce SDRUK a Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.

Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.

září 2021

45. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG

21. 9. 2021 - 22. 9. 2021

Místo konání: Husitské muzeum Tábor

Pořádá Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.


Navigace

Akce / konference