Akcie / konferencie

november 2023

Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2023

29. 11. 2023 - 30. 11. 2023

Miesto konania: Národní archiv Praha

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023

Miesto konania: Pardubice, Dům hudby

október 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Miesto konania: Jindřichův Hradec

september 2023

Knižnice súčasnosti 2023

12. 9. 2023 - 14. 9. 2023

Miesto konania: Olomouc

máj 2023

Seminár ARL

25. 5. 2023 - 26. 5. 2023

Miesto konania: Luhačovice

Elektronické služby knižnic VI.

16. 5. 2023 - 17. 5. 2023

Miesto konania: Zlín

november 2022

Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2022

30. 11. 2022 - 1. 12. 2022

október 2022

Bibliotheca Academica 2022

17. 10. 2022 - 19. 10. 2022

Miesto konania: Univerzita Palackého v Olomouci

Konferencia pre vysokoškolské knižnice.

september 2022

46. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG

20. 9. 2022 - 22. 9. 2022

Miesto konania: Liberec

Semináre komisie knihovníkov múzeí a galérií pri AMG SR informujú knihovníkov múzeí a galérií o aktuálnych problémoch a ich riešení v sférach ich pôsobnosti, o novinkách v odbore a zaujímavých a prínosných výstupoch z činnosti múzejných knižníc. Odborný program 46. seminára bude rozdelený do niekoľkých základných blokov. Vysoko aktuálne témy priblížia účastníkom ako obvykle poprední odborníci v problematike a zástupcovia ústredných inštitúcií.

Seminár pripravuje Knižničná komisia AMG v spolupráci so Severočeským múzeum v Liberci.

Knižnice súčasnosti 2022

13. 9. 2022 - 15. 9. 2022

Miesto konania: Olomouc


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

Knižnice súčasnosti 2023

12. 9. 2023 - 14. 9. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023