Akcie / konferencie

november 2024

Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2024

27. 11. 2024 - 28. 11. 2024

Miesto konania: Národní archiv Praha

september 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024

Miesto konania: Olomouc

máj 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Miesto konania: Kurdějov

Tradičné stretnutie používateľov softvérovej platformy Advanced Rapid Library.

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Miesto konania: Banská Bystrica

23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib – Trends in Libr@ries s podtitulom POKLADY SLOVENSKEJ KULTÚRY A ICH PREZENTÁCIA DOMA A V ZAHRANIČÍ. Uskutoční sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasťou odborného seminára bude KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR – 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému
POHĽAD NA SLOVENSKÚ KULTÚRU AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH ODBORNÍKOV.

marec 2024

Kniha v 21. storočí

20. 3. 2024 - 21. 3. 2024

Miesto konania: Ostrava

Knižnícka konferencia s podtitulom „Od čitateľstva k umelej inteligencii“.

november 2023

Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2023

29. 11. 2023 - 30. 11. 2023

Miesto konania: Národní archiv Praha

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023

Miesto konania: Pardubice, Dům hudby

celoštátna konferencia

október 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Miesto konania: Jindřichův Hradec

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Miesto konania: Seč - Železné hory

september 2023

47. seminár knihovníkov múzeí a galérií

19. 9. 2023 - 21. 9. 2023

Miesto konania: Praha


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie