Akcie / konferencie

december 2021

Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete

1. 12. 2021 - 2. 12. 2021

Miesto konania: Národný archív Praha

október 2021

Celoštátny seminár Regionálne funkcie knižníc 2021

20. 10. 2021 - 21. 10. 2021

Miesto konania: Pardubice

Seminár organizuje sekcia regionálne funkcie SDRUK a Knižničný inštitút NK ČR v spolupráci s Krajskou knižnicou v Pardubiciach.

Seminár je určený predovšetkým krajským knižniciam a knižniciam povereným výkonom regionálnych funkcií, zástupcom krajov a obcí, ale aj ďalším záujemcom.

september 2021

45. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG

21. 9. 2021 - 22. 9. 2021

Miesto konania: Husitské muzeum Tábor

Organizuje Husitské múzeum v Tábore vo spolupráci s Asociáciou múzeí a galérií Slovenskej republiky, z. s. a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

CASLIN 2021 – Čierna labuť a tie biele

12. 9. 2021 - 16. 9. 2021

Miesto konania: Blansko, Wellness Hotel Panorama

25. ročník medzinárodného seminára

Knižnice súčasnosti 2021

7. 9. 2021 - 9. 9. 2021

Miesto konania: Olomouc, Pedagogická fakulta UPOL

Tradičné trojdňové stretnutie na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého bloky prednášok a workshopy zamerané na novú koncepciu rozvoja knižníc.

jún 2021

INFOS 2021 – 40. medzinárodné knižnično-informačné sympózium

22. 6. 2021 - 23. 6. 2021

Miesto konania: on-line

Téma: „Knižnice v pandemickej a postpandemickej dobe: Re-štart, Re-dizajn“

Tematický obsah:
Online vzdelávanie – digitálne učebnice, e-zdroje
Služby knižníc vo fyzickom / v online prostredí – inovácie, nová ponuka
Digitalizácia/ archivácia – projekty a výzvy
Strategické ciele rozvoja slovenského knihovníctva

Tlib 2021- XX. ročník odborného seminára pre knihovníkov

8. 6. 2021 - 9. 6. 2021

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc usporadúva jubilejný XX. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov Tlib, ktorý sa bude venovať téme Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania.

Záujemcov o účasť na podujatí, prosíme vyplniť elektronickú prihlášku zverejnenú na: www.svkbb.eu/tlib2021 do 6. 6. 2021

Seminár k digitalizácii (nielen) pre krajské knižnice X

2. 6. 2021 9-15.30 h.

Miesto konania: on-line

Seminár ku krajskej digitalizácie, ktorý je každoročne poriadaný pod záštitou SDRUK IT v MZK, sa tento rok zameria na pripravovanú národnú stratégiu digitalizácie novodobých fondov, ktorá sa stane súčasťou výsledkov v rámci Koncepcie rozvoja knižníc ČR na roky 2021-2027. Touto prípravou bola poverená Národná knižnica ČR, ktorá sa pre tento rok stala spoluorganizátorom seminára.

Registrácia na https://forms.gle/dnv32BeHidTHMkvp9.

máj 2021

Elektronické služby knižníc VI.

18. 5. 2021 - 19. 5. 2021

Miesto konania: Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín

Tradičná knižničná konferencia tento rok s témami: online služby (nielen, ale aj tie centrálne), mobilné aplikácie, knižničné systémy, ochrana a evidencia fondu, propagácia elektronických služieb a zdrojov, kybernetická bezpečnosť, knižničné weby atď.

január 2021

Celoročný vzdelávací cyklus pre knižnice na tému trvalo udržateľného rozvoja – úvodný seminár

25. 1. 2021 10-13

Miesto konania: online

Vo spolupráci s Informačným centrom OSN v Prahe pripravuje Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR celoročný vzdelávací cyklus pre knižnice. Spoločne s expertmi bude otvárať naliehavé spoločenské témy, rozširovať obzory. Bude premýšľať aká je alebo môže byť úloha knižníc v udržateľnom rozvoji, a to v mieste a kontextu, v ktorom pôsobí. Budú sa zdieľať inšpirácie a knowhow, tipy na aktivity, ktorými môžu knižnice tieto témy prinášať svojim užívateľom a činnosti, prostredníctvom ktorých môžu oslovovať nových užívateľov.

Na úvodnom seminári sa dozviete, čo sa chystá v rámci celoročnej kampane, ako sa do toho môžete zapojiť, kde čerpať informácie a inšpiráciu. Vystúpi okrem iného Michal Broža, riaditeľ Informačného centra OSN v Prahe. Úvodná webinár je zdarma. Registrácia tu.