Akcie / konferencie

marec 2020

Citakon 2020 – PRESUNUTÉ, NÁHRADNÝ TERMÍN ZATIAĽ NEZNÁMY

25. 3. 2020 9 - 17 h.

Miesto konania: Brno

február 2020

Kniha v 21. storočí (2020)

11. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Miesto konania: Slezská univerzita v Opave

december 2019

20. konferencia Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2019

3. 12. 2019 - 4. 12. 2019

Miesto konania: Národný archív Praha

november 2019

12. výročný seminár Súborného katalógu ČR

22. 11. 2019

Miesto konania: Praha

Architektúra a úloha knižníc v súčasnosti

19. 11. 2019 15:00

Miesto konania: Mestská knižnica Písek

Bibliotheca Antiqua

13. 11. 2019 - 14. 11. 2019

Miesto konania: Olomouc

KRECon 2019: Open Access – Seeking balance

7. 11. 2019 - 8. 11. 2019

Miesto konania: NTK Praha

Efektívna správa dokumentov kultúrnych inštitúcií

6. 11. 2019 - 26. 11. 2019

Miesto konania: 6. 11. 2019 Brno, KJM a 26. 11. 2019 Praha, Národní archiv

Keďže sme v poslednej dobe veľmi úzko spolupracovali s organizujúcimi organizáciami a podieľali sa na integráciu informačného systému a KIS, stali sme sa partnermi tejto akcie a zaznie tu aj dve prezentácie našich kolegov: praktické skúsenosti začujete z úst L. Piškula a o KIS ako súčasti informačného ekosystému inštitúcia bude rozprávať N. Andrejčíková.

október 2019

Celoštátny seminár Regionálne funkcie knižníc 2019

30. 10. 2019 - 31. 10. 2019

Miesto konania: Pardubice

Bibliotheca Academica

23. 10. 2019 - 24. 10. 2019

Miesto konania: VUT v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií, Aula prof. Braunera