Akcie / konferencie

november 2021

CovidCON 2021 – presunuté na 1.4.2022

30. 11. 2021

Miesto konania: Městská knihovna Praha

konferencia na tému: ako sa prebiehajúce pandémie odráža vo fungovaní knižníc

usporadúva SDRUK

Seminár na digitalizáciu (nielen) pre krajské knižnice XI

18. 11. 2021 9 - 16.30

Miesto konania: on-line

Seminár je organizovaný pod záštitou SDRUK IT a spoluorganizátorom Národná knižnica SR.

LIB CON 2021 – zrušeno

12. 11. 2021 9.30 - 17

Miesto konania: Praha, Sokolovna Hostivice

7. ročník trendovej konferencie z oblasti informačnej vedy a knihovníctva

Bibliotheca academica 2021

1. 11. 2021 - 3. 11. 2021

Miesto konania: Technická univerzita Liberec

  • konferencie pre akademické knižnice 

október 2021

Celoštátny seminár Regionálne funkcie knižníc 2021

20. 10. 2021 - 21. 10. 2021

Miesto konania: Pardubice

Seminár organizuje sekcia regionálne funkcie SDRUK a Knižničný inštitút NK ČR v spolupráci s Krajskou knižnicou v Pardubiciach.

Seminár je určený predovšetkým krajským knižniciam a knižniciam povereným výkonom regionálnych funkcií, zástupcom krajov a obcí, ale aj ďalším záujemcom.

september 2021

45. seminár knihovníkov múzeí a galérií AMG

21. 9. 2021 - 22. 9. 2021

Miesto konania: Husitské muzeum Tábor

Organizuje Husitské múzeum v Tábore vo spolupráci s Asociáciou múzeí a galérií Slovenskej republiky, z. s. a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

CASLIN 2021 – Čierna labuť a tie biele

12. 9. 2021 - 16. 9. 2021

Miesto konania: Blansko, Wellness Hotel Panorama

25. ročník medzinárodného seminára

Knižnice súčasnosti 2021

7. 9. 2021 - 9. 9. 2021

Miesto konania: Olomouc, Pedagogická fakulta UPOL

Tradičné trojdňové stretnutie na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého bloky prednášok a workshopy zamerané na novú koncepciu rozvoja knižníc.

jún 2021

INFOS 2021 – 40. medzinárodné knižnično-informačné sympózium

22. 6. 2021 - 23. 6. 2021

Miesto konania: on-line

Téma: „Knižnice v pandemickej a postpandemickej dobe: Re-štart, Re-dizajn“

Tematický obsah:
Online vzdelávanie – digitálne učebnice, e-zdroje
Služby knižníc vo fyzickom / v online prostredí – inovácie, nová ponuka
Digitalizácia/ archivácia – projekty a výzvy
Strategické ciele rozvoja slovenského knihovníctva

Tlib 2021- XX. ročník odborného seminára pre knihovníkov

8. 6. 2021 - 9. 6. 2021

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc usporadúva jubilejný XX. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov Tlib, ktorý sa bude venovať téme Knižnica ako báza neformálneho vzdelávania.

Záujemcov o účasť na podujatí, prosíme vyplniť elektronickú prihlášku zverejnenú na: www.svkbb.eu/tlib2021 do 6. 6. 2021


Navigácia

Kategórie

Akcie / konferencie

CASLIN – Knižnice zdravia AI

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Bibliotheca academica 2023

30. 10. 2023 - 1. 11. 2023

Regionálne funkcie knižníc

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023