O nás

Od svojho počiatku je naša spoločnosť zameraná na činnosť knižníc. Začínali sme tlačou čiarových kódov a obalovou technikou, pokračovali vývojom informačného systému a postupne implementovali štandardy.

Hlavným produktom je pôvodne knihovnícky softvér Rapid Library a v súčasnej dobe knihovnícky softvér Advanced Rapid Library (ARL), ktorý umožňuje automatizáciu knižníc, múzejných, galérijných zbierok a archívov, prípadne iných informačných centier. Automatizáciou sa rozumie automatické spracovanie, evidencia a cirkulácia dokumentov a iných objektov.

Ponúkaný softvér implementujeme a podľa dohody poskytujeme tiež jeho správu a pravidelnú aktualizáciu. Systém ARL je určený pre správu fondov od tých najmenších, napr. firemné knižnice, až po veľké univerzitné fondy, ktoré môžu byť uložené a spravované buď centrálne alebo distibuovane.

Máme dlhoročné skúsenosti s konverziou bibliografických záznamov a môžeme sa rovnako oprieť o vynikajúcu znalosť výmenných MARC formátov. Počas rokov, kedy pôsobíme na trhu, sme získali značné skúsenosti v oblasti pracovných procesov v rôznych typoch knižníc a pamäťových inštitúcií. Tieto skúsenosti sú kľúčové pri tvorbe analýz, návrhov riešenia na mieru i pri samotných implementáciách systému.

Ako prvý v Českej a Slovenskej republike sme predstavili využitie RFID technológie pre zabezpečenie knižničného fondu. Postupne do našej ponuky pribúdali rôzne produkty pre knižnice ako tlačiarne čiarových kódov, skartovacie zariadenia, ďalšia obalovacia technika a iné. Týmto sme sa vypracovali na spoločnosť, ktorá ponúka knižniciam všetko, čo potrebujú k svojej existencii pri práci s dokumentami alebo s čitateľmi.

Ako prvý sme implementovali Z39.50 protokol, ktorý je v súčasnej dobe hojne využívaný v mnohých knižniciach. Boli sme pri zrodu Souborného katalogu ČR a pri budovaní kooperatívnej tvorby národných autorít, rovnako ako ori zrode metodiky pre Evidenciu publikačnej činnosti a aktivít. Podklady pre Evidenciu umeleckej činnosti a aktivít sme spracovávali s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. O mnohých ďalších projektoch sa môžete dozvedieť v samostatnej sekcii.

Sme si vedomí toho, že informačné technológie nielen menia nástroje na spracovanie, ale postupne mažú hranice a umožňujú spoluprácu medzi pamäťovými inštitúciami. Preto sa snažíme pomáhať so zavádzaním štandardov tiež v múzeách. V budúcnosti máme v úmysle rozšíriť naše služby a ponúknuť ich tiež archívom a galériám.


Kategórie

Akcie / konferencie

TLib – Trends in Libr@ries

21. 5. 2024 - 22. 5. 2024

Seminár ARL 2024

23. 5. 2024 - 24. 5. 2024

Knižnice súčasnosti 2024

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024