História spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1992 ako Cosmotrons Systems s pôsobnosťou vo vtedy ešte nerozdelenom Československu. Po rozdelení republiky bolo rozhodnuté, že z legislatívnych dôvodov bude okrem spoločnosti v SR registrovaná rovnaká spoločnosť tiež v ČR. Po odčlenení činnosti týkajúcej sa identifikačných systémov na báze čiarového kódu v oblasti priemyslu bolo pristúpené k založeniu nových spoločností, ktorý mená zabezpečovali jednak prepojenie na pôvodnú spoločnosť a zároveň vystihovali pôsobnosť spoločnosti.

Dnes pôsobíme v ČR pod názvom Cosmotron Bohemia a v SR pod názvom Cosmotron Slovakia. V obidvoch spoločnostiach sa venujeme predovšetkým vývoju, implementácii, prevádzkovaniu a správe informačných systémov pre oblasť pamäťových inštitúcií vrátane identifikačných systémov na báze čiarového kódu aj RFID technológii.

S rozvojom spoločnosti sme rozšírili pôsobnosť o ďalšie doplnkové služby. Patria medzi ne systémy na ochranu fondov založené ako na technológii elektromagnetickej pásky, tak na technológii RFID chipu. Ponúkame súčasným i potenciálnym zákazníkom kompletné riešenie od implementácie a služieb súvisiacich s prevádzkovaním systému až po dodávanie hardvérových komponentov, pások či chipov.

Ďalšou doplnkovou službou je dodávka čiarových kódov na mieru podľa požiadaviek zákazníka, dodávka zariadení a spotrebného materiálu pre väzbu a ochranu dokumentov, skartovačov atď.

Naša spoločnosť má jedného majiteľa, ktorý je takisto konateľom, pani Ing. Nadeždu Andrejčíkovú, PhD. Činnosti vo vnútri spoločnosti sú rozdelené na dve hlavné sekcie, z ktorých prvá sa zaoberá vývojom softvéru, druhá poskytovaním servisnej podpory pre súčasných zákazníkov. Prevádzkové a ekonomické oddelenie zabezpečuje bežný chod firmy, oddelenie barcode spracováva objednávky týkajúce sa čiarového kódu vrátane realizácie a distribúcie požiadaviek v tejto oblasti. Náplňou novozaloženého oddelenia RFID je distribúcia a správa RFID technológie.