Misia, vízia

MISIA

Spokojnosť používateľov našich softvérových riešení je pre nás prvoradá a preto jej podriaďujeme všetky naše rozhodnutia a aktivity. Zistiť to, čo používateľ chce, skôr než to potrebuje a pripraviť pre neho riešenie na mieru, je hlavnou myšlienkou našej spoločnosti v dlhodobých projektoch i každodennej práci.

VÍZIA

Zákazníci: Vytvoriť pre našich zákazníkov také podmienky, ktoré budú prispievať k ich efektívnemu technologickému, spoločenskému i ekonomickému rastu. Spokojnosť zákazníkov, ako aj používateľov ich služieb, chceme dosiahnuť prostredníctvom komplexného riešenia požiadaviek. Dodávame systém aj riešenie na mieru spolu s jeho implementáciou do praxe. Zabezpečujeme nielen kompletnú prevádzku, pravidelný servis a údržbu našich produktov, ale naviac sa zaoberáme aj výskumom a vývojom v oblasti skvalitňovania a efektívneho využívania informačných a komunikačných technológií. Pre nás nie ste len zákazníkom, ste našim partnerom!

Zamestnanci: Podporovať priateľskú, pozitívnu a motivačnú pracovnú atmosféru, ktorá umožní podávať profesionálne výkony v každom okamihu spolupráce s našimi partnermi. Poskytnúť našim zamestnancom priestor pre ďalšie vzdelávanie a odborný rast.

Odvetvie: Byť prínosom a vzorom pre odbor, udávať smer vývoja a podieľať sa na vzdelávaní odbornej verejnosti prostredníctvom seminárov, školení či diskusií. Stať sa jednotkou na trhu, a to vďaka zodpovednému prístupu k plneniu požiadaviek našich partnerov a neustálej inovácií našich riešení. Vytvárať a udržiavať korektné vzťahy so zákazníkmi i konkurenciou a dodržiavať podnikateľskú etiku.