Mise, vize

MISE

Spokojenost uživatelů našich softwarových řešení je pro nás prvořadá a proto jí podřizujeme všechny naše rozhodnutí a aktivity. Zjistit, co by uživatel mohl potřebovat, dříve, než s tímto návrhem přijde sám a připravit pro něj řešení na míru je hlavní myšlenkou naší společnosti v dlouhodobých projektech i každodenní práci.

VIZE

Zákazníci: Vytvořit pro naše zákazníky takové podmínky, které budou přispívat k jejich efektivnímu technologickému, společenskému i ekonomickému růstu. Spokojenosti zákazníků, stejně jako uživatelů jejich služeb chceme dosáhnout prostřednictvím komplexního řešení požadavků. Dodáváme systém i řešení na míru spolu s jeho implementací do praxe. Zabezpečujeme nejen kompletní provoz, pravidelný servis a údržbu našich produktů, ale navíc se zabýváme i výzkumem a vývojem v oblasti zkvalitňování a efektivního využívaní informačních a komunikačních technologií. Pro nás nejste jen zákazník, jste naším partnerem!

Zaměstnanci: Podporovat přátelskou, pozitivní a motivační pracovní atmosféru, která umožní podávat profesionální výkony v každém okamžiku spolupráce s našimi partnery. Poskytnout našim zaměstnancům prostor pro další vzdělávání a odborný růst.

Odvětví: Být přínosem a vzorem pro obor, udávat směr vývoje a podílet se na vzdělávání odborné veřejnosti prostřednictvím seminářů, školení nebo diskusí. Stát se jedničkou na trhu, a to díky zodpovědnému přístupu k plnění požadavků našich partnerů a neustálé inovaci našich řešení. Vytvářet a udržovat korektní vztahy se zákazníky i konkurencí a dodržovat podnikatelskou etiku.