O nás

Od svého počátku je naše společnost zaměřena na činnost knihoven. Začínali jsme tiskem čárových kódů a obalovou technikou, pokračovali vývojem informačního systému a postupně implementovali standardy.

Hlavním produktem je původně knihovnický software Rapid Library a v současné době knihovnický software Advanced Rapid Library (ARL), který umožňuje automatizaci knihoven, muzejních, galerijních sbírek a archivů, případně jiných informačních center. Automatizací se rozumí automatické zpracování, evidence a cirkulace dokumentů i jiných objektů.

Nabízený software implementujeme a dle dohody poskytujeme také jeho správu a pravidelnou aktualizaci. Systém ARL je určen pro správu fondů od těch nejmenších, např. firemní knihovny, až po velké univerzitní fondy, které mohou být uloženy a spravovány buď centrálně nebo distribuovaně.

Máme dlouholeté zkušenosti s konverzí bibliografických záznamů a můžeme se rovněž opřít o vynikající znalost výměnných MARC formátů. Během let, kdy působíme na trhu, jsme získali značné zkušenosti v oblasti pracovních procesů v různých typech knihoven a paměťových institucí. Tyto zkušenosti jsou klíčové při tvorbě analýz, návrhů řešení na míru i při samotných implementacích systému.

Jako první v České a Slovenské republice jsme představili využití RFID technologie pro zabezpečení knihovního fondu. Postupně do naší nabídky přibývaly různé produkty pro knihovny jako tiskárny čárových kódů, skartovací zařízení, další obalová technika a jiné. Tímto jsme se vypracovali na společnost, která nabízí knihovnám vše co potřebují ke své existenci při práci s dokumenty nebo se čtenáři.

Jako první jsme implementovali Z39.50 protokol, který je v současné době hojně využíván v mnoha knihovnách. Byli jsme u zrodu Souborného katalogu ČR a u budování kooperativní tvorby národních autorit, stejně jako u zrodu metodiky pro Evidenci publikační činnosti a aktivit. Podklady pro Evidenci umělecké činnosti a aktivit jsme zpracovávali s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě. O mnoha dalších projektech se můžete dozvědět v samostatné sekci.

Jsme si vědomi toho, že informační techlologie nejen mění nástroje na zpracování, ale postupně mažou hranice a umožňují spolupráci mezi paměťovými institucemi. Proto se snažíme pomáhat se zaváděním standardů také v muzeích. V budoucnosti máme v úmyslu rozšířit naše služby a nabídnout je také archivům a galeriím.

Soubory ke stažení