www.soupispamatek.cz

Soupis památek – encyklopedický přehled sídel

Na konci roku 2005 s začala naš spoluprác s J. M. Šafránkom, cieľom ktorej bolo zverejnenie súkromnej databázy o pamiatkach na území ČR na internete. Databáza obsahovala dáta o viac ako 6000 stojacich aj zaniklých hradoch, pevností, zámkoch, feudálnych sídiel apod.

Na začiatku spolupráce sme společne vytvorili dostatečne otvortenú štruktúru dát, aby sme mohli v budúcnosti doplňovať nové informácie o pamiatkach. V súčasnosti tak záznam pamiatky obsahuje okrem histórie, stavebného vývoja a súvislostí s osobnosťami a rody aj zobrazenie na mape, odkazy na zoznam vybranej literatúry o pamiatke, videa, fotografie a iné obrázky. Okrom pamiatok sú v projekte spracované informácie o nuiektorých rodoch, osobnostiach a obciach súviasiace s pamiatkami. Informáci o noektorých pamiatkach prešli kompletnou korektúrou a niektoré sú stále doplňované.