Obohatené autority pre múzeá a galérie

V roku 2006 začala naša spolupráca s metodickým centrom MZM ( CITeM) a Národní knihovnou ČR na projekte, ktorého cielom je využitie národných autorít v múzeách a galériach. Pracovníci našej spoločnosti od začiatku projektu poskytovali odborné konzultácie, pomáhali vytvárať štruktúru dát a navrhovať technické riešenia. Po schválení projektu v roku 2007 sme navrhované technické riešenie pre tvorbu autorít v múzeách a galériach tiež realizovali v praxi.

Špecifikáciou projektu je to, že rozsah údajov, ktoré sa o osobných menách získavajú a uchovávajú, sa proti národnym autoritám značne rozšíril. Pre zápis biografických údajov sa využívajú štrukturované polia a dajú sa tak presnejšie zapísať informície o štúdiu, zamestnaní, členstve v rôznych spolkoch apod.

Výhodou projektu je, že národné autority sa obohatia o nové záznamy osobných autorít, ktoré sú dôsledne spracované v múzeach a galériach a súčasne sa informácie z národných autorít doplnia o ďalšie podrobnosti na tzv. muzejnej vrstve.