Národný register autorít

Naša spoločnosť sa podielala (a podiela) na národnom projekte SR – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR), realizovanom Národným osvetovým centrom.

Jedným z registrov platformy je Národný register autorít, ktorého vývoj a implementáciu sme realizovali v roku 2015-2016. Úlohou bolo vybudovať databázu autorít, zaisťujúcu zber, tvorbu, správu, aktualizáciu a sprístupnenie autorít zapojených pamäťových a fondových inštitúcií.