Interpi

Metodickú aj technickú podporu projektu Interpi sme realizovali v spolupráci s Národní knihovnou v Prahe.    Cieľom projektu bolo pripraviť vedeckú a technologickú infraštruktúru pre podporu spracovania, zdielania a využívania kultúrneho obsahu vo forme metadátových informácií o informačných objektoch sprístupňovaných v pamäťových inštitúciach.

Informačné objekty predstavujú objekty reálneho sveta, napr. osobnosti, inštitúcie, akcie, trojrozmerné predmety (umelecké a technické predmety, objekty neživej prírody), udalosti, umelecké a iné výkony aj ich textové, obrazové, zvukové reprezentácie (rátane digitálnych), ktoré sú predmetom odborných činností v pamäťových inštitúciach.

http://www.interpi.cz/