ASARP – Automatizovaný systém analytického rozpisu periodík

Na začiatku roku 2022 začala realizácia projektu ASARP – Automatizovaný systém analytického rozpisu periodík zameraného na vývoj systému pre automatizáciu a katalogizáciu digitalizovaných periodík na úrovni článkov s využitím strojového učenia.

V spolupráci členov konzorcia bude vytvorené softvérové ​​riešenie, ktoré umožní obohatenie digitálnej knižnice o ďalšiu funkciu v podobe vytvorených záznamov analytického rozpisu. Pamäťové inštitúcie (a najmä knižnice) majú bohatý zdroj digitalizovaných periodík, ktorý ale nie je využívaný. Partner projektu – Moravská zemská knižnica – má fond obsahujúci niekoľko sto tisíc článkov, ktoré sú síce prevedené do digitálnej podoby, ale nie sú plne katalogizované, a preto je pre používateľov ťažké efektívne nájsť relevantné výsledky. Pri digitalizovanom obsahu knižníc je problém prístupnosti. Síce existuje veľa digitalizovaného materiálu, ale je veľmi ťažko prístupný pre bádateľov. Obsah a anotácia sú v podstate skryté v texte, ťažko sa v ňom vyhľadáva. Jednotlivé ročníky sú navyše často zviazané do jedného pdf súboru. V tomto pdf súbore sa síce dá vyhľadávať fulltextovo, vzhľadom na množstvo článkov a textov je to však neefektívne. Jediným súčasným nástrojom pre indexáciu článkov na úrovni analytického rozpisu je manuálne spracovanie, čo je obrovsky časovo (a tým aj finančne) náročné. Z toho dôvodu je tento krok pri digitalizácii periodík zabúdaný a takmer sa nerobí. Súčasné nástroje tak svojimi vlastnosťami, kvalitou výstupu a možnosťou adaptácie nevyhovujú na spracovanie rozsiahlych knižničných fondov. Preto sa hľadá cesta k trvalej automatizácii tvorby analytického rozpisu periodík.

Cieľom projektu je spojiť efektívne užívateľské rozhranie a najnovšie metódy strojového učenia a vytvoriť softvér použiteľný pamäťovými inštitúciami na spracovanie a kategorizáciu zbierok digitalizovaných periodík, ktorý nahradí súčasné nástroje svojimi vlastnosťami, kvalitou výstupu a možnosťou adaptácie nevyhovujúcou na spracovanie rozsiahlych knižničných fondov kvôli obrovskej potrebe manuálnej práce.

Doba realizácie projektu: 1. 1. 2022 – 31. 5. 2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 10. 960 792 Kč

Partneri projektu: Cosmotron Bohemia, s.r.o., Moravská zemská knižnica v Brne

Projekt je financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť.