Piešťanské informačné centrum

Súčasťou Mestskej knižnice mesta Piešťany je tiež Piešťanské informačné centrum. Keď začala mestská knižnica využívať knižničný systém ARL pre spracovanie a sprístupnenie svojho knižného fondu, hľadalo sa aj riešenie pre spracovanie regionálnych informácií. Informačné centrum potrebovalo vytvoriť databázu firiem, kultúrnych, športových a iných akcií a ďalších dôležitých informácií tak, aby užívateľ mohol rýchlo získať relevantné informácie.

Časť knižničného systému ARL prešla menšími úpravami tak, aby v ňom mohla byť budovaná databáza regionálnych informácií.

V súčasnosti informačné centrum využíva súbor webových služieb na to, aby informácie z ARL prezentovalo na svojích webových stránkach. Pre bežného užívateľa to znamená, že si môže nájsť prehľad aktuálnych akcií v meste, získať informácie o firmách v meste (napr. ubytovacie zariadenia a reštaurácie, kultúrne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia apod.).

Súčasťou riešení je tiež možnosť vydávať kalendárium regionálnych osobností s dôležitými výročiami.