Bandaska pre národné autority ČR

Koncom roka 2000 sa na pôde Národní knihovny ČR začalo riešiť, ako vybudovať súbor národných autorít, keď knižnice využívajú rôzne knižničné systémy. Z rozhodnutia implementovať protokol Z39.50 s funkciou „database update“ vznikla požiadavka na vytvorenie nadstavby nad databázou autorít v Národní knihovně v ČR. Túto nadstavbu realizovala naša spoločnosť podľa požiadaviek Národní knihovny v ČR a dostala pracovný názov „Bandaska“.

Cielom bolo umožniť knižniciam vkladať do národných autorít návrhy na nové autority, alebo návrhy na opravy existujúcich autorít a to priamo z ich lokálnych systémov. Na zapojenie do kooperatívnej tvorby autorít postačuje knižnici len využívanie Z39.50 klienta, ktorý môže byť zabudovaný do ich knižničného systému.

Lokálny záznam autority knižnica uloží do „Bandasky“, odkiaľ v pravidelných intervaloch prebieha import do bázy národných autorít. Tvorba autorít tak prebieha prakticky online.

V súčasnosti kooperatívnu tvorbu súboru národných autorít cez „Bandasku“ využíva takmer 60 knižníc.

Viac sa môžete dozvedieť …