Metodika

Knižniciam a ďalším pamäťovým inštitúciám poskytujeme metodickú pomoc pri riešení odborných problémov. K dispozícii sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí pomôžu pri výbere a aplikácii štandardov a pravidiel pre správu fondu a zbierok a pri spracovaní interných dokumentov (napr. dokumentácia pracovných postupov alebo interné smernice pre správu zbierok).

Pracovníci metodickej pomoci našej spoločnosti obvykle riešia otázky:

  • z oblasti spracovaní rôznych druhov a typov dokumentov,
  • členenie fondov a zbierok,
  • spracovanie špecifických súborov dokumentov (publikačná činnosť, umelecká činnosť atď.),
  • sprístupnenie dokumentov – určenie práv a povinností používateľov a nastavenie modulu výpožičiek.

Metodická pomoc sa opiera o medzinárodné štandardy, národné odporúčania a metodické usmernenia (napr. Národní knihovny ČR, Slovenskej národnej knižnice).


Kategórie

Akcie / konferencie

Kniha v 21. storočí (2020)

11. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Seminár ARL

6. 5. 2020 - 7. 5. 2020

INFOS 2020

11. 5. 2020 - 13. 5. 2020

Knižnice súčasnosti

8. 9. 2020 - 10. 9. 2020