Metodika

Knižniciam a ďalším pamäťovým inštitúciám poskytujeme metodickú pomoc pri riešení odborných problémov. K dispozícii sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí pomôžu pri výbere a aplikácii štandardov a pravidiel pre správu fondu a zbierok a pri spracovaní interných dokumentov (napr. dokumentácia pracovných postupov alebo interné smernice pre správu zbierok).

Pracovníci metodickej pomoci našej spoločnosti obvykle riešia otázky:

  • z oblasti spracovaní rôznych druhov a typov dokumentov,
  • členenie fondov a zbierok,
  • spracovanie špecifických súborov dokumentov (publikačná činnosť, umelecká činnosť atď.),
  • sprístupnenie dokumentov – určenie práv a povinností používateľov a nastavenie modulu výpožičiek.

Metodická pomoc sa opiera o medzinárodné štandardy, národné odporúčania a metodické usmernenia (napr. Národní knihovny ČR, Slovenskej národnej knižnice).