Servis

S každým zákazníkom, využívajúcim systém ARL alebo RFID, je uzatvorená individuálna zmluva o údržbe, v ktorej je definované, akým spôsobom a v akom rozsahu budú servisné služby realizované. Ďalej sú v nej stanovené pravidlá reklamácie, termíny odstránenia vád, podmienky záruky i podmienky pozáručného servisu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je stanovenie spôsobu komunikácie zákazníka a spoločnosti.