Servis

S každým zákazníkem, využívajícím systém ARL nebo RFID, je uzavřena individuální smlouva o údržbě, ve které je definováno, jakým způsobem a v jakém rozsahu budou servisní služby realizovány. Dále jsou v ní stanovena pravidla reklamace, termíny odstranění vad, podmínky záruky i podmínky pozáručního servisu. Nedílnou součástí smlouvy je stanovení způsobu komunikace zákazníka a společnosti.