Odborná školení

Součástí instalace systému jsou uživatelská školení, která probíhají bezprostředně po instalaci a konfiguraci systému.

Obsahem školení ARL jsou odborné činnosti v návaznosti na moduly ARL. Poskytujeme také specializovaná školení pro systémové knihovníky nebo správce ARL. Nabízíme také školení speciální funkčnosti, která byla vytvořena na zakázku.

Obsahem školení RFID jsou základní činnosti související s provozem RFID zařízení (označování fondu, inicializace a výpůjční proces, inventarizace).

Podle potřeby můžeme zabezpečit také speciální školení katalogizace – tj. tvorby bibliografických záznamů a záznamů autorit v MARC 21 nebo UNIMARC.

Školení provádí kvalifikovaní pracovníci se zkušenostmi v konkrétní odborné oblasti.

Aktuání plán školení naleznete v zákaznické sekci.