Školení katalogizace

Podle potřeby zákazníků zabezpečujeme také školení katalogizace, resp. zpracování dokumentů s ohledem na odborné mezinárodní standardy. Předmětem školení je jmenné a věcné zpracování ve formátu MARC 21 nebo UNIMARC. Školení může probíhat přímo v instituci, která pracuje se systémem ARL – tehdy školení může probíhat přímo v systému, nebo může být poskytnuto pouze obecné školení bez návaznosti na automatizovaný systém. V tomto případě lze školení katalogizace poskytnout i pro instituci, která využívá jiný systém než ARL.

Při školení jsou zohledňovány národní interpretace katalogizačních pravidel a metodiky vytvořené příslušnou národní knihovnou.

Po předchozí dohodě je v obsahu školení katalogizace možné zohlednit katalogizační praxi konkrétní instituce.

Školení katalogizace je realizováno v dohodnutém rozsahu na základě objednávky. Navazovat na něj může školení tvorby autorit.