Školení systému ARL

Rozsah školení uživatelů je určen v závislosti na velikosti a typu instalace a na počtu školených pracovníků. Termín a místo školení jsou dohodnuty mezi zákazníkem a naším pracovníkem, který je za instalaci systému u zákazníka zodpovědný. Na přání zákazníka a po vzájemné dohodě je možné školení opakovat a libovolně kombinovat.

Obsahem školení ARL jsou odborné činnosti v návaznosti na moduly ARL:

  • vyhledávání a základní obsluha ARL klienta,
  • katalogizace a příjem knihovních jednotek (přírůstkování),
  • výpůjčky,
  • revize fondu a vyřazování,
  • akvizice,
  • správa seriálů (periodik),
  • IPAC (online katalog),
  • meziknihovní výpůjční služba,
  • další specifické činnosti (např. upomínky dodavatelům).

Zákazníkům, kterým na základě smlouvy o údržbě poskytujeme upgrade, je k dispozici popis nových funkcí dodaných v rámci upgrade. Ve většině případů je tento popis dostačující na to, aby byli uživatelé schopni s novou funkčností systému pracovat. Zákazník má však možnost objednat si speciální školení týkající se práce s těmito funkcemi systému ARL.

Zvlášť probíhají specializovaná školení pro systémové knihovníky nebo správce systému ARL. Předmětem specializovaných školení jsou možnosti nastavení jednotlivých částí systému, které může provádět správce ARL přímo podle požadavků uživatelů v instituci.