Podpora zákazníkom RFID

Servisné požiadavky sú riešeené na základe podmienok uvedených v servisnej zmluve uzavreté so zákazníkom, a to pre dodaný softvér i hardvér.

Servis vykonávajú odborne vyškolení pracovníci našej spoločnosti, v prípade nutnosti v spolupráci so zahraničným dodávateľom alebo výrobcom zariadenia.

Servisné oddelenie je pripravené reagovať na nahlásený problém zákazníka v čo najkratšej dobe po jeho obdržaní. Komunikácia s jednotlivými pracovníkmi prebieha telefonicky, prostredníctvom Skype alebo prostredníctvom webového formulára (toto upravuje detailne servisná zmluva). Vyriešenie problému je následne závislé na zložitosti problému, možnosti využitia vzdialeného prístupu, nutnosti obstarania náhradných dielov atď. Pracovníci našej spoločnosti sú k dispozícii v pracovné dni od 9:00 do 15:00 hodin.