Podpora zákazníkom ARL

Servis ARL

Na programy, ktoré neboli zákazníkom alebo treťou stranou pozmenené, poskytujeme štandardnú záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov. Akúkoľvek záručnú opravu vykonávame v rámci záručnej doby bezplatne na základe zmluvy o údržbe. V rámci tejto zmluvy má zákazník možnosť zvoliť si v záručnej i pozáručnej dobe rozsah využívaných služieb, a to buď základné služby alebo služby vrátane dodávky upgrade. Služby poskytované nad rámec zmluvy o údržbe sú vykonávané na základe samostatnej objednávky.

Servisné oddelenie je pripravené reagovať na nahlásený problém zákazníka bezprostredne po jeho obdržaní. Komunikácia s našimi pracovníkmi prebieha telefonicky, prostredníctvom Skype alebo špeciálnou zákazníckou linkou (toto upravuje zmluva o údržbe). Vyriešenie problému je následne závislé na zložitosti problému, možnostti využitia vzdialeného prístupu atď. Naši pracovníci sú Vám k disppozícii cez pracovné dni od 9:00 do 15:00 hodin.

Systém ARL je zákazníkovi nedostupný len vo výnimočných prípadoch a spravidla raz až dvakrát ročne v prípade vopred avízovaných a plánovaných odstávok za účelom inštalácie upgrade. Tieto odstávky prebiehajú po dohovore so zákazníkom a väčšinou po ukončení prevádzkových hodín knižnice tak, že mimo prevádzku je niekoľko hodín len modul IPAC.

Servis Caché

Servis databázového systému Caché od spoločnosti InterSystems B.V., ktorý tvorí súčasť jadra systému Advanced Rapid Library, je poskytovaný ako nedielna súčasť servisných služieb súvisiacich s prevádzkou ARL a zahŕňa servis, update i upgrade tohto databázového systému.

Zákazník má právo na vykonanie tzv. trade-up produktov spoločnosti InterSystems B.V., ktorý umožňuje rôzne varianty prevodu licencií a ktorý je určovaný podľa aktuálneho cenníku spoločnosti InterSystems B.V.