Webové aplikácie

Popri možnosti prístupu k dátam pomocou klienta je k dispozícii pre niektoré moduly webová aplikácia, umožňujúca katalogizáciu a spracovanie dát priamo z akéhokoľvek webového prehliadača.

Webové aplikácie síce nemajú takú funkčnosť a komfort ako ponúka klient, sú však plne funkčné a použiteľné pre detailné spracovanie dát.

V čom spočívajú výhody:

 • pre prácu stačí len webový prehliadač,
 • ­nie je nutná inštalácia SW,
 • veľmi jednoduchá a intuitívna obsluha, ktorá nevyžaduje absolvovať školenie,
 • dostupnosť odkiaľkoľvek,
 • dobre poslúži v regionálnych či odlúčených pracoviskách.

Webové aplikácie sú k dispozícii pre moduly:

 • katalogizácia dokumentov a autorít,
 • príjem exemplárov,
 • evidencia čitateľov a výpožičiek,
 • inventarizácia,
 • epca výstupy,
 • digitálna kronika.

Zvláštnu skupinu tvoria webové aplikácie pre administráciu a správu dát (administrácia číselníkov, prístupových práv, globálne úpravy dát a pod.)