EM technológie

Technológia EM (elektromagnet) je jednoduché, spoľahlivé a mnohými rokmi preverené riešenie pre zabezpečenie dokumentov v knižnici. Tento systém jednoducho počas procesov výpožičiek a návratov akýchkoľvek dokumentov alebo médií v knižnici umožňuje ich zabezpečenie, čím chrani knihovni fond pred odcudzenim.

Technológia EM spravidla doplňuje v knižnici identifikáciu kníh prostredníctvom čiarových kódov a ako celok potom významne prispievajú k automatizácii procesov v knižnici.

Bezpečnostné pásky Tattle-Tape™

Základný prvok systému zabezpečenia EM je tvorený bezpečnostnými páskami EM, ktorými sú vybavené knihy či iné materiály v knižnici. S nimi potom pracujú jednotlivé hardvérové prvky systému, ako sú de/aktivátory, bezpečnostné brány či selfchecky.

Aktivátor/Deaktivátor

Akonáhle sú bezpečnostné EM pásky aplikované na knihy alebo iné materiály, aktivátory a deaktivátory poslúžia k správnemu nastaveniu ich stavu či k jeho kontrole. Tým je zaistené, že materiály neopustia knižnicu bez riadneho vypožičania.

Bezpečnostné brány

Bezpečnostná brána EM okamžite zistí, či se cez ňu pohybuje médium zabezpečené aktivovaným EM páskou. Neautorizovaná výpožička tak spôsobí poplach a upozorní pracovníkov knižnice svetelným a zvukovým alarmom.

Samoobslužné stanice

Samoobslužná stanica umožňuje čitateľom vykonávať bez asistencie personálu knižnice činnosti vypožičania a navrátenia kníh či médií a zišťovať informácie o svojom čitateľskom konte.