Bezpečnostné brány

Bezpečnostná brána EM okamžite zistí, či se cez ňu pohybuje médium zabezpečené aktivovaným EM páskou. Neautorizovaná výpožička tak spôsobí poplach a upozorní pracovníkov knižnice svetelným a zvukovým alarmom.

Detekčný systém – Tattle-Tape gate

Ide o flexibilný spoľahlivý nízkofrekvenčný systém. Tieto štýlové viacúčelové a kompaktné detekčné systémy sú určené na použitie so zabezpečovacími páskami Tattle-Tape. Spoločne s nimi chráni knižničné fondy pred stratou. Detekčný systém s nastaviteľnou výškou detekčnej zóny, ktorého nízkofrekvenčný signál minimalizuje interferenciu s okolitým elektronickým zariadením, je možné využiť aj pre štatistiku príchodov a odchodov. Detekčná bránka v prevedení s jedným alebo dvoma priechodmi môže byť nainštalovaná rôznymi spôsobmi: mobilné pripevnenie, pripevnenie k základnej doske so skrytým káblom, či káblom vedeným na povrchu v špeciálnej drážke. Bezpečnostné brány sú 100% bezpečné pre všetky magnetické médiá. Pretože chránia všetky knižničný položky priamo, nie je nutné zriaďovať schránky pre odkladanie vecí. Vedľa zabudovaného svetelného signálu (možno zvoliť z 8 farieb pre alarm) je tiež vybavený výstražným zvukovým signálom. Dokáže presne identifikovať knižničné položky, ktoré spustia alarm. Navyše počítadlo priechodov eviduje počet návštevníkov knižnice. Optimálna šírka prechodu je 100 cm, brána môže zahŕňať jeden až päť priechodov.

Detekční systém – Tattle-Tape gate

Detekčný systém – Tattle-Tape gate clear

Ide o moderné prevedenie EM bezpečnostnej brány s jedinečným dizajnom – stojany so zrkadlovým efektom. Technické možnosti a funkcie zodpovedajú typu  Tattle-Tape gate.