RFID

!!! AKTUÁLNE: V čase epidémie ochorení COVID19 je nutné dbať na dostatočnú a pravidelnú dezinfekciu povrchov RFID produktov. Návod na čistenie nájdete tu (k stiahnutiu v pdf) !!!

Technológia RFID (radio frequency identification) je moderné a pokrokové riešenie pre identifikáciu a zabezpečenie dokumentov v knižnici.

Technológia RFID zjednodušuje procesy výpožičiek a návratov akýchkoľvek dokumentov alebo médií v knižnici. Súčasne chráni fond knižnice a urýchľuje tiež proces inventarizácie alebo vyhľadávania dokumentov.

RFID riešenie pozostáva z hardvérových a softvérových komponentov. Tieto moduly boli vyvynuté špeciálne pre knižnice. Príjemný vzhľad a jednoduché ovládanie spĺňajú technologické požiadavky každej modernej knižnice.

Softvér zaisťuje integráciu a bezproblémový beh s akýmkoľvek knižničným informačným systémom a jednoduchú administráciu. Vysoká stabilita a zároveň flexibilita sú kľúčovými vlastnosťami ponúkaného riešenia RFID.

Modulárne riešenie RFID firmy Bibliotheca

V spolupráci s firmou Bibliotheca ponúkame moderné riešenie pre zavedenie technológie RFID do knižníc, ktoré v sebe spája ako technické, tak aj programové nástroje. Ide o celkom otvorený systém založený na medziinárodných normách a štandardoch (ISO 15693, ISO 18000-3, NCIP, SIP2 atď.). Tento systém zahŕňa veľké množstvo zariadení, ktoré zefektívňujú činnosť knižníc a portfólio ponúkaných modelov sa neustále rozrastá. Podľa špecifických požiadaviek každej konkrétnej knižnice je tak možné priamo na mieru zostaviť riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať ich potrebám.

Dodávané produkty pre RFID zahŕňajú nasledujúce kategórie:

RFID etikety
Pracovné stanice
Bezpečnostné brány
Samoobslužné stanice
Samoobslužný návratový automat
Inventarizačné jednotky
Rezervačné zariadenia
Doplnkový sortiment

Desatoro vlastnosti technológie RFID

 1. Dva v jednom
  Čip RFID v sebe spája ako identifikačnú, tak bezpečnostnú funkciu. Nie je teda treba médiá označovať dvakrát tak, ako bolo skôr nevyhnutné, označenie postačuje len jediné. S týmto zjednodušením súviasia časové aj materiálne úspory.
 2. Urob si sám
  Možnosť úplnej automatizácie samoobslužného procesu výpožičky i návratu patrila skoršie do ríše fantázie, s RFID ide teraz o každodennú realitu. Personál knižnice sa tak namiesto namáhavej a jednotvárnej práce pri cirkulačnom procese môže sústrediť na odborné služby zákazníkom. Rovnaký počet pracovníkov teraz môže poskytovať viac odborných činností, zamerať sa na nové služby a rozšíriť časové rozmedzie, v ktorom sú poskytované.
 3. Nepokradneš
  Bezpečnostná funkcia technológie RFID je na kvalitatívne vyššej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi metódami. U jednotlivých médií je možné nielen nastaviť zabezpečené / nezabezpečené, ale tiež pridať identifikáciu, že ide o zabezpečenie práve pre knižnicu. Cez iné detekčné brány RFID napr. v obchodoch tak používatelia môžu bez obáv prechádzať.
 4. Sedem jednou ranou
  Pre RFID nie je problém spracovávať médií dávkovo, napríklad vykonať vypožičanie alebo návrat niekoľkých kníh naraz. O ďalších časových úsporách tak nie je treba ďalej hovoriť.
 5. … a tiež recyklujeme
  Údaje zapísané do RFID čipu je možné prepisovať. To je zásadný rozdiel v porovnaní so staršími technológiami, kedy raz zaznamenané dáta nebolo možné neskôr meniť.
 6. Tak koľko toho máme?
  Skoršiu nočnú moru knihovníkov – inventrizáciu kníh – je možné teraz zvládnuť ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie. RFID inventarizačná jednotka totiž umožní vykonať inventarizáciu kníh bez nutnosti vyňatia knihy z police, inventarizáciu je možné vykonať len pohybom antény pozdĺž chrbátov kníh. Vzhľadom ku skráteniu a zjednodušeniu inventrizačného procesu je možné ho vykonávať častejšie než predtým a mať tak o knihách dokonalý prehľad.
 7. Poriadok musí byť!
  Inventarizačná jednotka preukáže neoceniteľné služby aj inak: dovoľuje vyhľadať požadované knihy alebo dokonca oznámi, že knihy nie sú správne zaradené.
 8. Spolu dokážeme viac
  Jednotlivé zariadenia systému RFID môžu byť prepojené s knižničným informačným systémom, čerpajú z neho dáta a podľa nich aktualizujú záznamy na jednotlivých médiách. Podľa možností knižničného systému je možné hovoriť o úplnej či čiastočnej integrácii RFID.
 9. Triedim, triediš, triedime…
  Samoobslužný návrat médií je možné naviac obohatiť o inštaláciu triediacej linky, ktorá úplne automaticky vykoná roztriedenie vrátených dokumentov na základe požadovaných kritérií. Pracovníci knižnice potom už len prevezú zodpovedajúci vozík s vrátenými knihami na príslušné miesto a knihy uložia.
 10. S kým mám tú česť?
  Rovnakú technológiu RFID je možné využiť nielen pre identifikáciu médií, ale tiež pre identifikáciu čitateľov, je možné ju využiť tiež v čitateľských preukazoch. Nie je treba dvoch technológií, všetko zvládne jediné RFID.

Súbory na stiahnutie