RFID

!!! AKTUÁLNĚ: V době epidemie onemocnění COVID-19 je nutné dbát na dostatečnou a pravidelnou dezinfekci povrchů RFID produktů. Návod na čištění najdete zde (ke stažení v pdf) !!!

Technologie RFID (radio frequency identification) je moderní a pokrokové řešení pro identifikaci a zabezpečení dokumentů v knihovně.

Technologie RFID zjednodušuje procesy výpůjček a návratů jakýchkoliv dokumentů nebo médií v knihovně. Současně chrání fond knihovny a zrychluje také proces inventarizace nebo vyhledávání dokumentů.

RFID řešení sestává z hardwarových a softwarových komponentů. Tyto moduly byly vyvinuty speciálně pro knihovny. Příjemný vzhled a jednoduché ovládání splňují technologické požadavky každé moderní knihovny.

Software zajišťuje integraci a bezproblémový běh s jakýmkoliv knihovním informačním systémem a jednoduchou administraci. Vysoká stabilita a zároveň flexibilita jsou klíčovými vlastnostmi nabízeného řešení RFID.

Modulární řešení RFID firmy Bibliotheca

Ve spolupráci s firmou Bibliotheca nabízíme moderní komplexní řešení pro zavedení technologie RFID do knihoven, které v sobě spojuje jak technické, tak programové nástroje. Jde o zcela otevřený systém založený na mezinárodních normách a standardech (ISO 15693, ISO 18000-3, NCIP, SIP2 atd.). Tento systém zahrnuje velké množství zařízení, která zefektivňují činnost knihoven a portfolio nabízených modelů se neustále rozrůstá. Podle specifických požadavků každé konkrétní knihovny tak lze přímo na míru sestavit řešení, které bude nejlépe vyhovovat jejím potřebám.

Dodávané produkty pro RFID zahrnují následující kategorie:

Desatero vlastností technologie RFID

 1. Dva v jednom
  Čip RFID v sobě spojuje jak identifikační, tak bezpečnostní funkci. Není tedy třeba média označovat dvakrát, jak bylo dříve nezbytné. Postačuje pouze jediné označení. S tímto zjednodušením souvisejí časové i materiální úspory.
 2. Udělej si sám
  Možnost naprosté automatizace samoobslužného procesu výpůjčky i návratu patřila dříve do kategorie fantazie, s RFID jde nyní o každodenní realitu. Personál knihovny se tak namísto namáhavé a jednotvárné práce při cirkulačním procesu může soustředit na odborné služby zákazníkům. Stejný počet pracovníků nyní může poskytovat více odborných činností, zaměřit se na nové služby a rozšířit časové rozmezí, ve kterém jsou poskytovány.
 3. Nepokradeš
  Bezpečnostní funkce technologie RFID je na kvalitativně vyšší úrovni v porovnání s předchozími metodami. U jednotlivých médií lze nejen nastavit stav zabezpečeno / nezabezpečeno, ale také přidat identifikaci, že se jedná o zabezpečení právě pro knihovnu. Přes jiné detekční brány RFID třeba v obchodech tak uživatelé mohou bez obav procházet.
 4. Sedm jednou ranou
  Pro RFID není problém zpracovávat média dávkově, například provést vypůjčení nebo navrácení několika knih najednou. O dalších časových úsporách tak není třeba dále hovořit.
 5. a taky recyklujeme
  Údaje zapsané do RFID čipu lze přepisovat. To je zásadní rozdíl ve srovnání se staršími technologiemi, kdy jednou zaznamenaná data nebylo možno později měnit.
 6. Tak kolikpak toho máme?
  Dřívější noční můru knihovníků – inventarizaci knih – lze nyní zvládnout daleko rychleji a efektivněji. RFID inventarizační jednotka totiž umožní provést inventarizaci knih bez nutnosti vyjmutí knihy z police, inventarizaci lze provést pouhým pohybem antény podél hřbetů knih. Vzhledem ke zkrácení a zjednodušení inventarizačního procesu lze tento provádět častěji než dříve a mít tak o knihách dokonalý přehled.
 7. Pořádek musí být!
  Inventarizační jednotka prokáže neocenitelné služby i jinak – dovoluje rychle vyhledat požadované knihy, nebo dokonce oznámí, že knihy nejsou správně zařazeny.
 8. Spolu dokážeme více
  Jednotlivá zařízení systému RFID mohou být propojena s knihovním informačním systémem, čerpají z něj data a podle nich aktualizují záznamy na jednotlivých médiích. Podle možností knihovního informačního systému lze hovořit o úplné či částečné integraci RFID.
 9. Třídím, třídíš, třídíme…
  Samoobslužné navrácení médií lze navíc obohatit o instalaci třídicí linky, která naprosto automaticky provede roztřídění vrácených dokumentů na základě požadovaných kritérií. Pracovníci knihovny pak už jen převezou odpovídající vozík s vrácenými knihami na patřičné místo a knihy uloží.
 10. S kým mám tu čest?
  Stejnou technologii RFID lze využít nejen pro identifikaci médií, ale také pro identifikaci čtenářů, lze ji využít také v čtenářských průkazech. Není tedy třeba dvojí technologie, vše zvládne jediné RFID.

Soubory ke stažení