Samoobslužný automat pro půjčování tabletů

Jde o ucelené řešení, které rozšiřuje služby poskytované knihovnou čtenářům, a to o možnost samoobslužného zapůjčení tabletu. Tím se čtenářům knihovny okamžitě zpřístupní veškerý digitální obsah a mnoho souvisejících služeb. Tablety mohou čtenáři využívat v rámci knihovny a pro každou kategorii čtenářů lze na míru připravit dostupný obsah a využití zařízení.

Využívání zařízení je pro čtenáře velmi jednoduché a rychle si na ně zvyknou. Svým čtenářským průkazem se v automatu přihlásí a poté si mohou vypůjčit tablet, jehož obsah je přizpůsoben pro kategorii čtenářů, do které spadá. Se zapůjčeným tabletem se mohou pohybovat v celém prostoru knihovny v rámci WiFi a využívat jej podle svých potřeb a zájmů. Po skončení tablet stejně jednoduše vrátí do automatu, který už se postará o uvedení do výchozího stavu a připraví pro zapůjčení dalšímu zájemci.

Celý proces probíhá úplně automaticky a nepotřebuje tak zásahu personálu knihovny.

 • Zapůjčením tabletu v knihovně se čtenářům zpřístupní celá paleta možností, jako je např.: prohlížení obsahu internetu přes webový prohlížeč, čtení elektronických knih či časopisů a e-materiálů, poslech hudby, zpřístupnění on-line služeb a užitečných aplikací, hry a zábava, výukové aplikace atd.

 • Zařízení lze považovat za výukový nástroj, komunikační zařízení a zábavní centrum v jednom.

 • Systém sestává z dokovací stanice a příslušných tabletů určených k půjčování čtenářům. Zařízení je propojeno s knihovním systémem dané knihovny. Ovládání systému pracovníky knihovny je možné vzdáleně prostřednictvím obslužného SW.

 • Umožňuje automatické samoobslužné půjčování tabletů čtenářům, a to včetně vracení, nabíjení, inicializace obsahu a ochrany soukromí.

 • Samoobslužné zařízení šetří čas pracovníků knihovny, také celkové náklady a je šetrné k životnímu prostředí – může nahradit např. půjčování novin a časopisů v knihovně. Do jisté míry nahradí i doposud veřejností využívané PC v knihovně, čímž kromě nákladů šetří i nezbytný prostor.

 • Rozsah zpřístupnění dostupného obsahu a služeb na tabletu je plně v rukou knihovny. Pro různé skupiny čtenářů lze na míru upravit jednotlivé profily, např. rozdílný obsah pro dospělé, pro seniory a pro děti.

 • Velká péče je věnována zabezpečení tabletu. Vypůjčení je vázáno autentifikaci čtenářským průkazem nebo poskytnutým PIN kódem. Funkčnost zařízení je limitována dosahem WiFi sítě knihovny, mimo kterou je tablet zablokován.

 • Mimořádný důraz je kladen na důvěrnost osobních informací – po vrácení tabletu do dokovací stanice jsou veškerá data z předchozího použití vymazána a zařízení je uvedeno do výchozího stavu.

 • Ovládací SW („cloud-based“) pro vzdálenou správu zařízení umožňuje správu obsahu tabletů a vytváření profilů po jednotlivé skupiny uživatelů, správu zařízení a uživatelů a zprostředkovává statistiky a reporty.

 • Lze dodat varianty zařízení na 3 nebo na 6 tabletů samostatně stojící nebo pro namontování na zeď.

 • Vysoce spolehlivé značkové tablety (velikost 10,5“).

 • Inteligentní dokovací stanice nabídne při zapůjčení čtenáři vždy tablet s nejvíce nabitou baterií.

 • Pozornost je věnována i minimalizaci zdravotních rizik při půjčování tabletu jednotlivým čtenářům. Tablety jsou dodávány ve speciálním fotocatalytickém obalu, který zabezpečuje ničení virů a bakterií na povrchu. Děje se tak prostřednictvím působení běžného světla na povrch obalu, kdy během pouhých 2 hodin je zničeno 98% všech virů a bakterií z povrchu.