Samoobslužný automat na vypožičiavanie tabletov

Ide o ucelené riešenie, ktoré rozširuje služby poskytované knižnicou čitateľom, a to o možnosť samoobslužného zapožičania tabletu. Tým sa čitateľom knižnice okamžite sprístupní všetok digitálny obsah a mnoho súvisiacich služieb. Tablety môžu čitatelia využívať v rámci knižnice a pre každú kategóriu čitateľov je možné na mieru pripraviť dostupný obsah a využitie zariadenia. Využívanie zariadenia je pre čitateľov veľmi jednoduché a rýchlo si na ne zvyknú. Svojím čitateľským preukazom sa v automate prihlási a potom si môžu vypožičať tablet, ktorého obsah je prispôsobený pre kategóriu čitateľov, do ktorej spadá. So zapožičaným tabletom sa môžu pohybovať v celom priestore knižnice v rámci WiFi a využívať ho podľa svojich potrieb a záujmov. Po skončení tablet rovnako jednoducho vráti do automatu, ktorý sa už postará o uvedenie do východiskového stavu a pripraví na zapožičanie ďalšiemu záujemcovi.

Celý proces prebieha úplne automaticky a nepotrebuje tak zásah personálu knižnice.

 • Zapožičaním tabletu v knižnici sa čitateľom sprístupní celá paleta možností, ako je napr.: prehliadanie obsahu internetu cez webový prehliadač, čítanie elektronických kníh či časopisov a e-materiálov, počúvanie hudby, sprístupnenie on-line služieb a užitočných aplikácií, hry a zábava, výukové aplikácie atď.

 • Zariadenie možno považovať za výukový nástroj, komunikačné zariadenia a zábavné centrum v jednom.

 • Systém pozostáva z dokovacej stanice a príslušných tabletov určených na požičiavanie čitateľom. Zariadenie je prepojené s knižničným systémom danej knižnice. Ovládanie systému pracovníkmi knižnice je možné vzdialene prostredníctvom obslužného SW.

 • Umožňuje automatické samoobslužné požičiavanie tabletov čitateľom, a to vrátane vrátenia, nabíjania, inicializácie obsahu a ochrany súkromia.

 • Samoobslužné zariadenie šetrí čas pracovníkov knižnice, taktiež celkové náklady a je šetrné k životnému prostrediu – môže nahradiť napr. požičiavanie novín a časopisov v knižnici. Do istej miery nahradí aj doposiaľ verejnosťou využívané PC v knižnici, čím okrem nákladov šetrí aj potrebný priestor.

 • Rozsah sprístupnenia dostupného obsahu a služieb na tablete je plne v rukách knižnice. Pre rôzne skupiny čitateľov je možné na mieru upraviť jednotlivé profily, napr. rozdielny obsah pre dospelých, pre seniorov a pre deti.

 • Veľká starostlivosť je venovaná zabezpečeniu tabletu. Vypožičanie je viazané autentifikáciu čitateľským preukazom alebo poskytnutým PIN kódom. Funkčnosť zariadenia je limitovaná dosahom WiFi siete knižnice, mimo ktorej je tablet zablokovaný.

 • Mimoriadny dôraz je kladený na dôvernosť osobných informácií – po vrátení tabletu do dokovacej stanice sú všetky dáta z predchádzajúceho použitia vymazané a zariadenie je uvedené do východiskového stavu.

 • Ovládací SW („cloud-based“) pre vzdialenú správu zariadenia umožňuje správu obsahu tabletov a vytváranie profilov po jednotlivé skupiny užívateľov, správu zariadení a užívateľov a sprostredkováva štatistiky a reporty.

 • Možno dodať varianty zariadenia na 3 alebo 6 tabletov samostatne stojace alebo na montovanie na stenu.

 • Vysoko spoľahlivé značkové tablety (veľkosť 10,5“).

 • Inteligentná dokovacia stanica ponúkne pri zapožičaní čitatelia vždy tablet s najviac nabitou batériou.

 • Pozornosť je venovaná aj minimalizácii zdravotných rizík pri požičiavaní tabletu jednotlivým čitateľom. Tablety sú dodávané v špeciálnom fotocatalytickom obale, ktorý zabezpečuje ničenie vírusov a baktérií na povrchu. Deje sa tak prostredníctvom pôsobenia bežného svetla na povrch obalu, kedy počas iba 2 hodín je zničených 98% všetkých vírusov a baktérií z povrchu.