Samoobslužný návratový automat

Návratový automat je zariadenie, ktoré slúži čitateľom k samoobslužnému vráteniu médií bez účasti personálu knižnice 24 hodín denne 7 dní v týždni (pokiaľ sú umiestnené na mieste prístupnom z exteriéru). Výhody tohto zariadenia sú zreteľné najmä pri jeho prepojení s automatickou triediacou linkou.

Samoobslužný návratový automat Flex AMH

Návratový automat zahŕňa v sebe veľkú dotykovú obrazovku, tlačiareň potvrdeniek a tunel s bezpečnostnými dvierkami, do ktorého se vrátené médiá vkladajú. Je možné vybrať z prevedení automatu pre vonkajšiu alebo vnútornú inštaláciu. Zariadenie je možné nastaviť buď na anonymné vracanie kníh, alebo do režimu vrátenia až po prihlásení (snímač čiarového kódu alebo Mifare).

Samoobslužný návratový automat Flex AMH

Triedice moduly

Výhody vyniknú pri rozšírení zariadenia o automatickú triediacu linku. Z triediacich a transportných modulov je možné zostaviť vysoko flexibilný modulárny triediaci systém presne na mieru konkrétnej knižnice. Počet modulov je možné ľubovolne rozširovať, pre vrátenie môžu byť použité u linky aj viaceré návratové automaty. Maximálny triediaci výkon linky je 2400 médií za hodinu. Médiá vrátené zákazníkom prostredníctvom Flex AMH sú roztriedené podľa zadaných kritérií a zhromažďované v príslušnom vozíku. Vozík je vybavený pre šetrné ukladanie médií pružinovým pohyblivým dnom a vo chvíli, keď se zaplní je na túto skutočnosť upozornená obsluha.

Príklad inštalácie: NAJVÄČŠÍ NÁVRATOVÁ LINKA V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE v Mestskej knižnici V Prahe v Ústrednej knižnici. Obsahuje 39 zberných košov.

 

Príklad inštalácie  s 5  zbernými  košmi, Štátna vedecká knižnica v Prešove

Ukážka obsluhy výdajového automatu:

 

Príklad inštalácie: Národná technická knižnica v Prahe

Príklad inštalácie dvojitého automatu s veľkou triediace linkou: Mestská knižnica v Prahe, ústredná knižnica videoukážka