Pracovná stanica

Pracovná stanica je zaužívané označenie pre zariadenie, ktoré sa pripája k počítaču spravidla cez rozhranie USB a skladá sa z čítačky RFID a antény. Tým je umožnené programom zapisovať dáta na čipy RFID alebo čítať ich obsah. Pokiaľ to konkrétny knižničný systém dovoľuje, je možné vykonať úplnú integráciu technológie RFID do tohto systému. V opačnom prípade je čiastočná integrácia vykonaná externým programom. Pracovná stanica sa využíva pre fungovanie dvoch hlavným programov. Prvým je tzv. konverzný SW, zaisťujúci rýchlu inicializáciu i čítanie etikiet, čo je možné oceniť najmä pri prevode knižného fondu (napr. z technológie čiarových kódov) do RFID. Druhá oblasť využitia pracovnej stanice je pri cirkulačnom procese knižničného informačného systému (požičiavanie a návraty kníh) pre aktualizáciu dát na etikete RFID.

Pracovná stanica RFID tienená

Skladá sa zo samotnej čítačky RFID, ku ktorej je pripojená anténa veľkosti A4. Čítačka je prepojená s PC cez rozhranie USB. Na anténu je možné umiestniť aj niekoľko kníh a pokiaľ to knižničný systém dovoľuje, je možné ich spracovávať dávkovo.

Tento typ pracovnej stanice má anténu odtienenú. To znamená, že načíta len knihy položené na anténu a nie knihy z blízkeho okolia okolo antény či pod ňou.

Pracovní stanice RFID workstation shielded

Pracovná stanica RFID netienená

Ďalší typ pracovnej stanice sa skladá z čítačky a padu s anténou. Po pripojení k počítaču je možné využívať ako pre cirkuláciu, tak pre konverziu (SW Tag Data Manager).

Pracovní stanice RFID Workstation