Rezervačné zariadenie

Popisované zariadenie slúži k samoobslužnému vyzdvihovaniu rezervovaných kníh čitateľmi.

Rezervačné zariadenie Remotelocker

Remotelocker nemusí byť umiestnený priamo v knižnici – je možné ho inštalovať napríklad v študentských internátoch. Systém se skladá z jednotlivých modulov zo skrinkami, ktoré dopĺňa modul s dotykovou obrazovkou. Tak môže knižnica prispôsobiť počet nevyhnutných skriniek svojim potrebám.

Rezervační zařízení Remotelocker