Rezervačné zariadenie

Toto zariadenie predovšetkým slúži na samoobslužné vyzdvihovanie rezervovaných kníh čitateľmi. Systém sa skladá z jednotlivých modulov so skrinkami, ktoré dopĺňa modul s dotykovou obrazovkou. Výberom konkrétnych typov modulov možno funkcionalitu zariadenia ďalej rozširovať. Môže tak slúžiť aj pre samooblužné vracanie kníh alebo pre zápožičku dokumentov vystavených v priehľadných skrinkách. Tak môže knižnica prispôsobiť svojim potrebám ako funkciu zariadenia, tak počet nevyhnutných skriniek.

Celá funkcia RemoteLockeru je jednoduchá a rozširuje paletu služieb poskytovaných knižnicou čitateľom.

  • Do skriniek RemoteLockeru umiestnia pracovníci knižnice knihy, ktoré si rezervovali čitatelia.
  • Akonáhle čitateľ dostane informáciu, že sú rezervované knihy pripravené na vyzdvihnutie, môže zájsť k zariadeniu a tam na základe prihlásenia čitateľským preukazom otvorí správnu skrinku s dokumentmi rezervovanými pre konkrétneho čitateľa.
  • Po vyzdvihnutí dokumentov sa zapíše výpožička na čitateľove konto.

 

Rovnako jednoducho môže čitateľ aj vracať knihy (ak je nainštalovaný príslušný modul) :

  • Umiestni ich na pracovnú plochu centrálneho modulu, tým dôjde k ich identifikácii a odpísanie z čitateľského konta.
  • Potom je odblokovaný vhadzovací otvor, ktorým čitateľ knihy umiestni do návratového vozíka.
  • Pracovník knižnice potom môže po odomknutí vozík s vrátenými knihami vyprázdniť.

Remotelocker nemusí byť umiestnený priamo v knižnici – možno ho inštalovať aj mimo priestoru knižnice a vyjsť tak ešte viac v ústrety svojim čitateľom, ktorí si môžu rezervované dokumenty vyzdvihnúť v režime 24/7 tak, ako im to bude vyhovovať.

 

Ukážky rôzneho zoskupenia a grafického spracovania rezervačných zariadení:

 

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove – rezervačné zariadenie s vlastným grafickým návrhom