Bezpečnostné brány

Bezpečnostná brána RFID okamžite zistí, či sa cez ňu pohybuje médium zabezpečené RFID čipom s nastaveným bezpečnostným kódom (tzv. AFI bytom). Neautorizovaná výpožička tak spôsobí poplach a upozorní pracovníkov knižnice svetelným a zvukovým alarmom. Voliteľne je možné k bráne dodať program Smartgate manager pre podrobnejšiu evidenciu zachytených médií.

Bezpečnostná brána RFID

Ide o moderný typ bezpečnostnej brány RFID so svetelným a akustickým poplachom. Súčásťou bezpečnostnej brány je interné obojsmerné počítadlo priechodov osôb, ktorého stav sa zobrazuje na vstavanom displeji. Vzdialenosť dvoch stojanov brány môže býť až 110 cm, širšie vchody je možné zabezpečiť spriahnutím až 7 stojanov. Bránu je možné prepojiť tiež s mechanizmom automatického otvárania dverí pre ich zablokovanie v prípade alarmu (pokiaľ to umožňujú). Je možné vybrať farbu alarmu zo 7 farieb. Výhodou tohto typu brány je úsporný režim, ktorý se aktivuje v prípade, že dlhšiu dobu cez bránu nikto neprechádza.

Bezpečnostní brána RFID gate

Bezpečnostná brána RFID premium

Najnovší typ brány, u ktorej praktická funkcia ide ruku v ruke s elegantným a moderným vzhľadom. Funkčne je RFID gate premium plne vybavená, má zabudované obojsmerné počítadlo priechodov s displejom a automatický úsporný režim. Vďaka najnovšej technológii je však možné posunúť rozpätie stojanov až na veľkorysú vzdialenosť 160 cm. S výhodou je možné teda dva stojany tejto brány využiť v mnohých situáciách, kde by boli potrebné tri stojany iného typu brány RFID. Pokiaľ by ale i to bolo málo, je možno prepojiť až 8 stojanov a pokryť tak šírku priechodu 11,2 m.

Bezpečnostní brána RFID gate premium

Príklady inštalácií: