Samoobslužný návratový automat

Návratový automat je zařízení, které slouží čtenářům k samoobslužnému vracení médií bez účasti personálu knihovny 24 hodin denně 7 dní v týdnu (pokud jsou umístěny na místě přístupném z exteriéru). Výhody tohoto zařízení jsou zřetelné zejména při jeho propojení s automatickou třídicí linkou.

Samoobslužný návratový automat Flex AMH

Návratový automat zahrnuje v sobě velkou dotykovou obrazovku, tiskárnu potvrzenek a tunel s bezpečnostními dvířky, do něhož se vracená média vkládají. Lze vybrat z provedení automatu pro venkovní nebo vnitřní instalaci. Zařízení lze nastavit buď na anonymní vracení knih, nebo do režimu vracení až po přihlášení (snímač čárového kódu nebo Mifare).

Samoobslužný návratový automat Flex AMH

Třídicí moduly

Výhody vyniknou při rozšíření zařízení o automatickou třídicí linku. Z třídicích a transportních modulů lze sestavit vysoce flexibilní modulární třídicí systém přesně na míru konkrétní knihovny. Počet modulů lze libovolně rozšiřovat, pro vracení může být použito u linky i více návratových automatů. Maximální třídicí výkon linky je 2400 médií za hodinu. Média vrácená zákazníkem prostřednictvím Flex AMH jsou roztříděna podle zadaných kritérií a shromažďována v patřičném vozíku. Vozík je vybaven pro šetrné ukládání médií pružinovým pohyblivým dnem a ve chvíli kdy se zaplní je na tuto skutečnost upozorněna obsluha.

Příklad instalace: NEJVĚTŠÍ NÁVRATOVÁ LINKA V ČESKÉ REPUBICE v Městské knihovně Praha v Ústřední knihovně. Obsahuje 39 sběrných košů.

 

Příklad instalace s 5 sběrnými koši: Štátna vedecká knižnica v Prešove

Ukázka obsluhy výdejového automatu:

 

Příklad instalace: Národní technická knihovna Praha

Příklad instalace dvojitého automatu s velkou třídicí linkou: Městská knihovna v Praze, ústřední knihovna – videoukázka