Instalace RFID

Příklady instalací v České republice:

Městská knihovna v Praze Cca 300 ks pracovních stanic, 40 ks selfchecků, 40 ks bezpečnostních bran, 2 samoobslužné návratové automaty s třídící linkou, návratový box,
Napojení na knihovnický systém Koniáš.
www.mlp.cz
Národní technická knihovna Praha Pracovní stanice, selfchecky, bezpečnostní brány, návratový automat s třídící linkou, inventarizační jednotka.
Napojení na knihovnický systém Aleph.
www.techlib.cz
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Pracovní stanice, selfchecky, bezpečnostní brány, inventarizační jednotky.
Napojení na knihovnický systém ARL.
www.cbvk.cz
Krajská vědecká knihovna Liberec Pracovní stanice, selfchecky, bezpečnostní brány, inventarizační jednotky,  návratové boxy.
Napojení na knihovnický systém ARL.
https://www.kvkli.cz/
Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí nad Labem Pracovní stanice, bezpečnostní brány, inventarizační jednotka.
Napojení na knihovnický systém ARL.
http://fse1.ujep.cz
Ekonomicko-správní fakulta MU Pracovní stanice, selfcheck, bezpečnostní brány, inventarizační jednotka, inteligentní regál.
Napojení na knihovnický systém Aleph.
https://www.econ.muni.cz/
Knihovna společenských věd UK Jinonice Pracovní stanice.
Napojení na knihovnický systém Aleph.
https://knihovna.jinonice.cuni.cz/
Městská knihovna Havířov Pracovní stanice, selfchecky, bezpčenostní brány, inventarizační jednotka.
Napojení na knihovnický systém Clavius.
http://www.knih-havirov.cz
Středočeská vědecká knihovna v Kladně Pracovní stanice, selfcheck, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém ARL.
https://www.svkkl.cz/
Městská knihovna Hodonín Pracovní stanice, bezpečnostní brány, návratový box.
Napojení na knihovnický systém Clavius.
http://www.knihovnahod.cz
Knihovna Jiřího Mahena v Brně Pracovní stanice, návratový box.
Napojení na knihovnický systém ARL.
https://www.kjm.cz/
Regionální knihovna Karviná Pracovní stanice, selfchecky, bezpečnostní brány,  inventarizační jednotka.
Napojení na knihovnický systém Dawinci.
http://www.rkka.cz
Univerzita Pardubice Pracovní stanice, selfchecky, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém KPsys.
https://www.upce.cz/
Goethe Institut Praha Pracovní stanice, selfcheck, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém Koha.
https://www.goethe.de
Knihovna Kroměřížska Selfcheck.
Napojení na knihovnický systém Tritius.
https://www.knihkm.cz/
Knihovna města Olomouce Selfchecky, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém Aleph.
http://www.kmol.cz/
Krajská knihovna Karlovy Vary Seflcheck.
Napojení na knihovnický systém Aleph.
https://www.knihovna.kvary.cz/
Přírodovědecká fakulta MU Selfcheck.
Napojení na knihovnický systém Aleph.
https://www.sci.muni.cz/

 

Příklady instalací ve Slovenské republice:

SLDK TU Zvolen Pracovní stanice, selfchecky, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém ARL.
www.tuzvo.sk
Štátna vedecká knižnica Prešov Pracovní stanice, selfcheck, bezpečnostní brány, návratový automat s třídící linkou.
Napojení na knihovnický systém VTLS.
https://www.svkpo.sk/
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pracovní stanice, selfcheck.
Napojení na knihovnický systém Dawinci.
https://www.ukf.sk/
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Pracovní stanice, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém Aleph.
https://www.upjs.sk/
Považská knižnica v Považskej Bystrici Pracovní stanice, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém Tritius.
http://www.kniznicapb.sk
Ústavný súd Slovenskej republiky Košice Pracovní stanice.
Napojení na knihovnický systém ARL.
https://www.ustavnysud.sk
Podtatranská knižnica v Poprade Pracovní stanice, bezpečnostní brány.
Napojení na knihovnický systém VTLS.
http://kniznicapp.sk/
TUKE Košice Pracovní stanice, bezpečnostní brány, inventarizační jednotky, návratový box.
Napojení na knihovnický sysstém DaWinci.
www.lib.tuke.sk
Goethe Institut Bratislava Pracovní stanice, selfcheck.
Napojení na knihovnický systém Koha.
https://www.goethe.de