EM technologie

Technologie EM (elektromagnet) je jednoduché, spolehlivé a mnoha lety prověřené řešení pro zabezpečení dokumentů v knihovně.
Tento systém jednoduše během procesů výpůjček a návratů jakýchkoliv dokumentů nebo médií v knihovně umožňuje jejich zabezpečení, čímž chrání knihovní fond před odcizením.

Technologie EM zpravidla doplňuje v knihovně identifikaci knih prostřednictvím čárových kódů a jako celek pak významně přispívají k automatizaci procesů v knihovně.

Bezpečnostní páskyTattle-Tape™

Základní prvek systému zabezpečení EM je tvořen bezpečnostními páskami EM, kterými jsou vybaveny knihy či jiné materiály v knihovně. S nimi pak pracují jednotlivé hardwarové prvky systému, jako jsou de/aktivátory, bezpečnostní brány či selfchecky.

Aktivátor/Deaktivátor

Jakmile jsou bezpečnostní EM pásky aplikovány na knihy nebo jiné materiály, aktivátory a deaktivátory poslouží ke správnému nastavení jejich stavu či k jeho kontrole. Tím je zajištěno, že materiály neopustí knihovnu bez řádného vypůjčení.

Bezpečnostní brány

Bezpečnostní brána EM okamžitě zjistí, zda se přes ni pohybuje médium zabezpečené aktivovaným EM páskem. Neautorizovaná výpůjčka tak způsobí poplach a upozorní pracovníky knihovny světelným a zvukovým alarmem.

Samoobslužné stanice

Samoobslužná stanice umožňuje čtenářům provádět bez asistence personálu knihovny činnosti vypůjčení a navrácení knih či médií a zjišťovat informace o svém čtenářském kontě.